PL EN RU
Политические права иностранцев из третьих стран в Польше. Результаты количественных исследований
 
Подробнее
Скрыть детали
1
выпускница Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки
 
 
Дата публикации: 2020-11-12
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
В статье рассматривается проблема политической инклюзии иностранцев из третьих стран на уровне местного самоуправления в Польше. Помимо граждан, местные политические права в Польше имеют только иностранцы- граждане стран-членов ЕС. Во многих государствах ЕС все иностранцы имеют политические права на уровне местного самоуправления, если они соответствуют определенным критериям. Чтобы понять, возможно ли такое решение в Польше, было изучено общественное мнение. В статье представлены результаты опроса и его анализ. Результаты исследований показывают, что поляки одобряют распространение определенных политических прав на группу иностранцев-граждан стран не входящих в состав ЕС.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (10)
1.
A. Krzywoń, Komentarz do ekspertyzy prawnej dotyczącej uczestnictwa politycznego i praw wyborczych cudzoziemców z państw trzecich w Polsce, [в:] S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz (ред.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Варшава 2014.
 
2.
M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów w państwach przyjmujących. Prawa polityczne i wyborcze oraz ich rola w procesie integracji, [в:] A. Grzymała-Kozłowska, S. Łodziński (ред.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Варшава 2008.
 
3.
M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Варшава 2013.
 
4.
M. Lesińska, Migracje we współczesnej analizie politologicznej – niewykorzystany potencjał, «Centre of Migration Research Working Papers» 2011, Vol. 47/105.
 
5.
S. Łodziński, Globalizacja a instytucja „obywatelstwa narodowego”. Wokół dyskusji na temat zasad nadawania obywatelstwa imigrantom z krajów pozaeuropejskich w Unii Europejskiej, [в:] J. Zdanowski (ред.), Globalizacja a tożsamość, Варшава 2003.
 
6.
S. Łodziński, D. Pudzianowska, „Polityczni” cudzoziemcy? Społeczne postrzeganie partycypacji politycznej imigrantów w Polsce. Wyniki badań ilościowych, [в:] S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz (ред.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Варшава 2014.
 
7.
A. Piekutowska, Prawa wyborcze imigrantów. Refleksje na tle instytucji obywatelstwa europejskiego, "Białostockie Studia Prawnicze" 2016, z. 20/A.
 
8.
D. Pudzianowska, Prawa wyborcze i inne prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce, [в:] S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz (ред.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Варшава 2014.
 
9.
M. Szaranowicz-Kusz, D. Pudzianowska, Partycypacja polityczna cudzoziemców w Polsce. Bariery, obawy i perspektywy rozwoju. Wyniki badań jakościowych, [в:] S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz (ред.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Варшава 2014.
 
10.
R. Szudejko, M. Gołoś, Europa wobec emigrantów: inkluzja, czy problem etniczno-narodowy, [в:] I. Rycerska, M. Gołoś (ред.), Problemy migracyjne współczesnego świata – wyzwania europejskie, Хелм 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top