PL EN RU
DETERMINANTS AND CHALLENGES OF SOCIAL POLICY
 
More details
Hide details
1
профессор Института политических наук Варшавского университета
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2013;30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns the most important determinants and challenges of social policy in Poland. They include the social and economic transformation, the economic crisis, demographic changes and Europeanization. They enforce rationalization of expenses, adjustment of the solutions to the existing economic and financial possibilities of the State, as well as consideration of the present and the future population age structure. Europeanization made it possible, on the one hand, to benfit from the EU resources dedicated to the development of social infrastructure. On the other hand, a real challenge is to avoid the negative consequences of the economic crisis and of depopulation.
 
REFERENCES (9)
1.
S. Cunnigham, “Demographic Time Bomb” or “Apocaliptic Demography”: The Great Pensions Debate, [в:] M. Lavalette, A. Pratt (ред.), Social Policy. Theories, Concepts and Issues, London 2006.
 
2.
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2011). Incomes and living conditions of the population in Poland (report from the EU-SILC survey of 2011), Warsaw 2012.
 
3.
L Dziewięcka-Bokun, O roli i miejscu polityki społecznej w nowoczesnych systemach politycznych, [в:] J. Auleytner (ред.), O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza, Katowice 2002.
 
4.
M. Hill, Social Policy in the Modern World. A Comparative Context, London 2006.
 
5.
J. Kleer, Drogi do gospodarki rynkowej na marginesie doświadczeń transformacyjnych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Rosji, Warszawa 2003.
 
6.
M. Księżopolski, Polityka społeczna w krajach transformacji. Jaki model się kształtuje?, „Polityka Społeczna” 2000, № 9.
 
7.
M. Księżopolski, Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice 1999.
 
8.
Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2050 roku, Warszawa, grudzień 2006.
 
9.
M. Rymsza, Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku ? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top