PL EN RU
Факторы и вызовы социальной политики
 
Подробнее
Скрыть детали
1
профессор Института политических наук Варшавского университета
 
 
Дата публикации: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2013;30
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Статья посвящена наиболее важным факторам и вызовам социальной политики в Польше. К ним относятся социально-экономическая трансформация, экономический кризис, демографические изменения и европеизация. Они обуславливают рационализацию расходов, приведение в соответствие решений к существующим финансово-экономическим возможностям страны и учет настоящей и будущей структуры населения по возрасту. Европеизация дала возможность, с одной стороны, воспользоваться средствами Евросоюза, предназначенными на развитие социальной инфраструктуры. С другой стороны, реальным вызовом является предотвращение негативных последствий экономического кризиса и депопуляции.
 
ЛИТЕРАТУРА (9)
1.
S. Cunnigham, “Demographic Time Bomb” or “Apocaliptic Demography”: The Great Pensions Debate, [в:] M. Lavalette, A. Pratt (ред.), Social Policy. Theories, Concepts and Issues, London 2006.
 
2.
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2011). Incomes and living conditions of the population in Poland (report from the EU-SILC survey of 2011), Warsaw 2012.
 
3.
L Dziewięcka-Bokun, O roli i miejscu polityki społecznej w nowoczesnych systemach politycznych, [в:] J. Auleytner (ред.), O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza, Katowice 2002.
 
4.
M. Hill, Social Policy in the Modern World. A Comparative Context, London 2006.
 
5.
J. Kleer, Drogi do gospodarki rynkowej na marginesie doświadczeń transformacyjnych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Rosji, Warszawa 2003.
 
6.
M. Księżopolski, Polityka społeczna w krajach transformacji. Jaki model się kształtuje?, „Polityka Społeczna” 2000, № 9.
 
7.
M. Księżopolski, Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice 1999.
 
8.
Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2050 roku, Warszawa, grudzień 2006.
 
9.
M. Rymsza, Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku ? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top