PL EN RU
SECRET SERVICES IN THE POLITICAL SYSTEM OF ARMENIA
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Wschodnim, Zakład Współczesnej Europy Wschodniej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Publication date: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the role and place of secret services in the political system of Armenia. The following publication tries to answer the question of whether secret services are subordinate to the interests of the state. Presents complicated political conditions of Armenia and their impact on the creation and functioning of secret services. The article indicated been selected examples of interference of special services in the political life of Armenia and the cooperation of the special services of Armenia and Russia.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (59)
1.
Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.
 
2.
Armenia: Police Beat Peaceful Protesters in Yerevan, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2008/... (18.08.2016).
 
3.
Barcikowski A., Bezpieczeństwo wewnętrzne – różne perspektywy analityczne i doktrynalne, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 11.
 
4.
Brzeziecki A., Nocuń M., Armenia. Karawany śmierci, Wołowiec 2016.
 
5.
Falkowski M., Armenia: między rewolucją a autorytaryzmem, http://www.osw.waw.pl/pl/publi... (31.08.2016).
 
6.
Fedorowicz K., Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną, „Studia Europejskie” 2015, nr 4 (76).
 
7.
Fedorowicz K., Kształtowanie się systemu politycznego i proces transformacji ustrojowej, [w:] Nieczuja-Ostrowski P., (red.), Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016.
 
8.
Fedorowicz K., Rola siły i przemocy w kształtowaniu systemu politycznego Armenii [w:] Bodio T., (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012.
 
9.
Grochowski R., Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 4.
 
10.
Information on the results of the elections of the President of the Republic Armenia (Tuesday, February 19, 2008 Presidential elections), Central Electoral.
 
11.
Commission of the Republic Armenia, http://www.elections.am/presid... (18.08.2016).
 
12.
Jagielski W., Dobre miejsce do umierania, Warszawa 2010.
 
13.
Kardaś Sz., Rola elit politycznych w konfliktach na obszarze WNP (na przykładzie armeńsko-azerbejdżańskiego sporu o Górski Karabach), [w:].
 
14.
Bodio T., Jakubowski W., (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 
15.
Larecki J., Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007.
 
16.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7.
 
17.
Minasyan S., Armenia w Karabachu, Karabach w Armenii: polityka z nieuregulowanym konfliktem w tle, [w:] Czachor R. (red.), Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Wrocław 2014.
 
18.
Nieczuja-Ostrowski P., Demokratyzacja w Armenii w kontekście wyborów parlamentarnych i prezydenckich, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2001, t. VIII.
 
19.
Nieczuja-Ostrowski P., Idee wystąpień społecznych w państwach Kaukazu Południowego w XXI wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej” 2012, rok 10, z. 2.
 
20.
Nieczuja-Ostrowski P., Państwo i społeczeństwo wobec wyzwań i przemian współczesności, [w:] Nieczuja-Ostrowski P., (red.), Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016.
 
21.
Nowosad A., Armenia – kraj między Europą a Azją. Kształtowanie modelu politycznego, [w:] Marszałek-Kawa J., (red.), Życie polityczne Azji. Realia i dążenia, Toruń 2008.
 
22.
Skoneczny Ł., Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
23.
Sulowski S., W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
24.
Szagojan G., Pamięć o trzęsieniu ziemi w Giumri, [w:] Obrahamian L., Siekierski K., (red.), Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym, Warszawa 2014.
 
25.
de Waal T., All Change in Armenia, http://carnegieeurope.eu/strat... (25.08.2016).
 
26.
Wojtaszczyk K. A., Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
27.
Żmigrodzki M., Podolak M., System polityczny i jego klasyfikacje, [w:] Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B., (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2009.
 
28.
Акопян T., Карабахский дневник: зеленое и черное или ни войны, ни мира, Ереван 2010.
 
29.
Акопян Горик Гургенович – директор Службы национальной безопасности Республики Армения, http://irevanaz.com/rus/index.... 24.08.2016).
 
30.
Арамян A., Горик Гургенович сделал свое дело?, http://www.lragir.am/index/rus... (24.08.2016).
 
31.
Армянская газета «Третья Сила» закрыта по приказу внешних сил?, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
32.
де Ваал T., Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной, Москва 2014.
 
33.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования (Ереван, 30 сентября 1992 года), http://www.pactrf.ru/doc.php?d... (31.08.2016).
 
34.
ФСБ грубо нарушает законы и России, и Армении, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
35.
Гагик Царукян: „Так продолжать нельзя”, http://hetq.am/rus/news/58590/... (30.08.2016).
 
36.
Гагик Царукян и Левон Тер-Петросян обсудили новую политическую обстановку в Армении, http://www.panorama.am/ru/news... (30.08.2016).
 
37.
Гагик Царукян в Москве встретился с членами „Единой России”, http://ru.1in.am/1081885.html (30.08.2016).
 
38.
Гагик Царукян: „Я ухожу из активной политики”, http://hetq.am/rus/news/58850/... (30.08.2016).
 
39.
Из современной истории разведки и контрразведки, http://www.sns.am/index.php/ru... (24.08.2016).
 
40.
Карапетян M., Карабахский конфликт и стабильность на Южном Кавказе, „Центральнaя Aзия и Кавказ” 2003, nr 5 (29).
 
41.
Краткая история органов безопасности Армении, http://www.sns.am/index.php/ru... (24.08.2016).
 
42.
Курдов A., Независимая Армения: взгляд российских аналитиков, „Центральнaя Aзия и Кавказ” 1999, nr 2 (3).
 
43.
Лидер партии „Процветающая Армения” Гагик Царукян расценил выступление президента как объявление войны и „принял вызов”, http://www.panorama.am/ru/news... (30.08.2016).
 
44.
Lragir.am: Журналист Ваграм Агаджанян и его газета „Третья Сила Плюс”, закрытая усилиями ФСБ России, не вписываются в армянские и карабахские реалии, http://irevanaz.com/rus/index. php?newsid=2481 (31.08.2016).
 
45.
Мартиросян C., Еще раз о совместной границы Армении, http://russia-armenia.info/nod... (31.08.2016).
 
46.
Митяев В.Г., Внутриполитические процессы в независимой Армении, [в:] Егоров В.Г., (red.), Постсоветская трансформация политических систем новых независимых государств, Москва 2012.
 
47.
Мурадян И., Русская агентура, вчера, сегодня, завтра, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
48.
Назначен новый глава Погрануправления ФСБ России в Армении, https://regnum.ru/news/polit/1... (31.08.2016).
 
49.
Новый омбудсмен Армении потребует объяснений у ФСБ России?, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
50.
Обращение коллектива КГБ Армении к Верховному Совету СССР о поддержке Декларации о независимости (21.09.1990г.), http:// www.sns.am/images/stories/nss/museum/transition/KGB_Announcement. jpg (23.08.2016).
 
51.
Омбудсмен Армении обратился к российской стороне по вопросу газеты „Третья Сила Плюс”, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
52.
Парламент одобрил проект конституционных изменений, „Новое Время”, nr 2618.
 
53.
Президент представил нов назначенного директора Службы национальной безопасности РА, http://www.president.am/ru/pre... (24.08.2016).
 
54.
Президент Армении поручил проверить сообщения о неуплате Гагиком Царукяном налогов и уголовных преступлениях, http://www.panorama.am/ru/news... (30.08.2016).
 
55.
Путин поручил ФСБ рассмотреть дело „Третьей Силы Плюс”, http://fmgnews.info/47753-puti... (31.08.2016).
 
56.
Тер-Арутюнян A., Институт содействия граждан правоохранительным органам и специальным службам, „21-й ВЕК” 2010, (информационно аналитический журнал), nr 4 (16).
 
57.
Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года, http://www.kavkaz-uzel.eu/arti... (29.08.2016).
 
58.
Умарова A., Чем разгневал Царукян президента?, http://www.ekhokavkaza.com/a/2... (30.08.2016).
 
59.
Хачикян А.Э., История Армении, Ереван 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top