PL EN RU
SECRET SERVICES IN THE POLITICAL SYSTEM OF KYRGYZSTAN
 
More details
Hide details
1
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie
 
2
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Publication date: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article is to present the status of secret services in the system of national authorities in Kyrgyzstan. The authors have attempted to present the basic functions of national security system, competences of national security authorities and status of officers and soldiers serving in the special forces of the Kyrgyz Republic. The tasks and powers granted to the State National Security Committee and Main Intelligence Directorate are extensive. Social control and judicial review are highly limited. The politicization of national security authorities and a high degree of corruption block their proper functioning.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (11)
1.
Асанов T., ГКНБ считается самым коррумпированным госорганом в Кыргызстане, http://kyrgyztoday.kg/ru/news_... (20.10.2016).
 
2.
Закон Кыргызской Республики от 11 января 1994 года № 1362-XII Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики, http://cbd.minjust.gov.kg/act/... (20.10.2016).
 
3.
Закон кыргызской республики от 14 апреля 1994 года № 1476-XII О защите государственных секретов Кыргызской Республики, http://cbd.minjust.gov.kg/act/... (20.10.2016).
 
4.
Закон кыргызской республики от 8 августа 2012 года N 153 О противодействии коррупции, http://minjust.gov.kg/?page_id... (20.10.2016).
 
5.
Закон кыргызской республики от 8 ноября 2006 года № 178 О противодействии терроризму, http://cbd.minjust.gov.kg/act/... (20.10.2016).
 
6.
Положенье от 15 февраля 2013 года Об Антитеррористическом центре Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской, http://cbd.minjust.gov.kg/act/... (20.10.2016).
 
7.
Galicki Z., Status prawnych służb specjalnych w wybranych państwach zachodnich, Warszawa 1996.
 
8.
Gortat R., Kirgistan. Natura zmiany systemowej (1990–1996), Warszawa 2009.
 
9.
Pogłódek A., Przywora B., Samorząd terytorialny w Kirgistanie – zagadnienia ustrojowoprawne, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 5.
 
10.
Pogłódek A., Przywora B., Status prawny akyjkatczy (ombudsmana) w Republice Kirgizji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 2.
 
11.
Szmulik B., Pogłódek A., Ludowa inicjatywa ustawodawcza w Republice Kirgizji, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top