PL EN RU
The Role of the System of Bodies of the Regency Council of the Kingdom (State) of Poland in the Reconstruction of Polish Statehood (Selected Problems)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Publication date: 2024-02-13
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper refers to selected key political issues related to the construction of central state bodies of the reborn Polish statehood in the years 1917–1918. This construction (organization) was started by activist circles in the proclaimed (reactivated) Kingdom of Poland on November 5, 1916, by emperors of Germany and Austria-Hungary. The emancipatory bodies formed at the time – the Provisional Council of States followed by the Regency Council of the Kingdom of Poland – made efforts to organize the state structures of the reborn statehood, which de facto worked for the future “United Polish State” and as such were taken over and fully used by the sovereign Polish authorities after November 11–14, 1918.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (14)
1.
Berezowski C., Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów, Warszawa 1934.
 
2.
Dąbrowski S., Walka o rekruta polskiego pod okupacją, Warszawa 1922.
 
3.
Dzierzbicki St., Pamiętnik z lat wojny 1915–1918, Warszawa 1983.
 
4.
Geiss I., Tzw. polski pas graniczny 1914–1918: przyczynek do niemieckiej polityki wojennej w czasie I wojny światowej, Warszawa 1964.
 
5.
Gratz G., Schuller R., Die aussere Wirtschaftspolitik Osterreich-Ungarn. Mitteleurpaische Plane, Wien 1935.
 
6.
Grosfeld L., Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach I wojny światowej,Warszawa 1962.
 
7.
Jampolski J.M., Wspomnienia z czasów okupacji austriackiej w Królestwie Kongresowym, Kraków 1924.
 
8.
Kumaniecki K., Odbudowa państwowości polskiej, najważniejsze dokumenty 1912–styczeń 1924, Warszawa–Kraków 1924.
 
9.
Nauman F., Mitteleuropa, Berlin 1915.
 
10.
Pajewski J., Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959.
 
11.
Pietrzak M., Rządy Parlamentarne w Polsce w latach 1919–1926, Warszawa 1969.
 
12.
Seyda M., Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. II, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1918.
 
13.
Suleja W., Próba budowy zrębów państwowości polskiej w okresie istnienia Tymczasowej Rady Stanu, Wrocław 1981.
 
14.
Winnicki Z.J., Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918), Wrocław 2017.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top