PL EN RU
NATIONAL REFERENDUM IN POLAND – CASE STUDY
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Дата публикации: 2019-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The institution of a nationwide referendum has taken root in the Polish democratic system, but it is not often used. There may be several reasons for this condition. These include the existing representative system, which makes it possible to settle matters without recourse to the will of citizens who have chosen their representatives. Another reason is the party system – parties in power often block the possibility of holding a referendum, especially when such a proposal is made by the opposition or by citizens. The subject of the article is the analysis of cases of the use of a nationwide referendum in Poland after 1945.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (15)
1.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
 
2.
Chruściak R. (opr.), Projekty Konstytucji 1993–1997, t. 1, Warszawa 1997.
 
3.
Grabowska S., Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009.
 
4.
Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Rzeszów 2005.
 
5.
Jabłoński M., Referendum de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa i Administracji” 1997, t. XXXIX.
 
6.
Kulig A., Formy demokracji bezpośredniej, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 1999.
 
7.
Kulig A., Naleziński B., Referendum w systemie ustrojowym Polski, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 5.
 
8.
Linder W., Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym, Rzeszów 1996.
 
9.
Mołdawa T., Referendum w projektach konstytucyjnych lat 1989–1995, [w:] M. T. Staszewski, D. Waniek (red.), Referendum w Polsce i w Europie wschodniej, Warszawa 1996.
 
10.
Osękowski C., Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 r. w Polsce, Poznań 2000.
 
11.
Paczkowski A., Referendum z 30 czerwca 1946 r. Próba wstępnego bilansu, [w:] D. Waniek, M. T. Staszewski (red.), Referendum w Polsce współczesnej, Warszawa 1995.
 
12.
Rytel-Warzocha A., Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011.
 
13.
Steiner J., Demokracje europejskie, Rzeszów 1993.
 
14.
Woodrow W., Ustrój państwowy Szwajcarji, Warszawa 1916.
 
15.
Wójcik S., Sfałszowane wybory, Warszawa 1984.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top