PL EN RU
Referendum ogólnokrajowe w Polsce – analiza przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
demokratycznym, jednak nie jest ona często wykorzystywana. Przyczyn tego stanu może być kilka. Należy do nich zaliczyć obowiązujący system przedstawicielski, który umożliwia rozstrzyganie spraw bez odwoływania się do woli obywateli, którzy wybrali swoich przedstawicieli. Innym powodem jest system partyjny – partie będące u władzy często blokują możliwość przeprowadzania referendum, szczególnie gdy z takim wnioskiem występuje opozycja lub obywatele. Tematem artykułu jest analiza przypadków wykorzystania ogólnokrajowego referendum w Polsce po 1945 r.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
 
2.
Chruściak R. (opr.), Projekty Konstytucji 1993–1997, t. 1, Warszawa 1997.
 
3.
Grabowska S., Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009.
 
4.
Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Rzeszów 2005.
 
5.
Jabłoński M., Referendum de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa i Administracji” 1997, t. XXXIX.
 
6.
Kulig A., Formy demokracji bezpośredniej, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 1999.
 
7.
Kulig A., Naleziński B., Referendum w systemie ustrojowym Polski, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 5.
 
8.
Linder W., Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym, Rzeszów 1996.
 
9.
Mołdawa T., Referendum w projektach konstytucyjnych lat 1989–1995, [w:] M. T. Staszewski, D. Waniek (red.), Referendum w Polsce i w Europie wschodniej, Warszawa 1996.
 
10.
Osękowski C., Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 r. w Polsce, Poznań 2000.
 
11.
Paczkowski A., Referendum z 30 czerwca 1946 r. Próba wstępnego bilansu, [w:] D. Waniek, M. T. Staszewski (red.), Referendum w Polsce współczesnej, Warszawa 1995.
 
12.
Rytel-Warzocha A., Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011.
 
13.
Steiner J., Demokracje europejskie, Rzeszów 1993.
 
14.
Woodrow W., Ustrój państwowy Szwajcarji, Warszawa 1916.
 
15.
Wójcik S., Sfałszowane wybory, Warszawa 1984.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top