PL EN RU
Attitudes towards state institutions among the Pastoral Care of the Working People in the analyzes of the Security Service of the People’s Republic of Poland
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Bezpieczeństwa, Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2021-10-28
 
 
Studia Politologiczne 2021;61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of Christian Work Ministries (CWM) in Poland during the communist regime have so far been hardly explored. Empirical data collected in Archive of Institute of National Remembrance were analyzed, to show the perspective on CWM from Security Services (SB) point of view. In their eyes CWM were dangerous and threat for security of state and communism in Poland. The hypothesis of the survey was the assumption that SB saw CWM and its activists as a source of threat for the state and were state-phobic. Auxiliary hypothesis was assumption that CWM was a shelter for former members of “Solidarity” and as a members of CWM they continued their activism, to a limited extent, known from “Solidarity”.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (10)
1.
Boryszewski P., Duszpasterstwa Ludzi Pracy w latach 1973–1990, Warszawa 1995.
 
2.
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2006.
 
3.
Łatka R., Episkopat Polski wobec stosunków państwo-kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989, Warszawa 2019.
 
4.
Łatka R., Komuniści i Kościół w Polsce „ludowej” w perspektywie centralnej i krakowskiej, Radzymin–Warszawa 2016.
 
5.
Kąkol K., Kościół w PRL. Elementy rewolucji doktryny, Warszawa 1985.
 
6.
Kowal P., Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986 –1989,Warszawa 2015.
 
7.
Wałdoch M., Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Chojnicach: geneza, idee, struktura, ludzie i działalność polityczna (1982–1989), «Zeszyty Chojnickie» 2017, nr 33.
 
8.
Wałdoch M., Statofobia jako przyczyna cofania się fali demokratyzacji, «Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość» 2018, t. XV.
 
9.
Wrona E., Biuletyn teologii laikatu, «Collectanea Theologica» 1971, 41/3.
 
10.
Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top