PL EN RU
POPULISM AND POLITICAL MYTHOLOGY
 
 
More details
Hide details
1
kierownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dynamic development of modern political populism in Western countries encourages to analyze this issue from many different perspectives. In addition to investigations based on political sciences, economics, and interdisciplinary comparative studies, it is valuable to relate populism to the mythological context. In this article, I assert that the return of populism indirectly results from its connection with political mythology. The particularly significant role in making the populisms attractive is played by the expressive leaders of political movements, who refer to mythological contents, including the heroic ethos, by their general attitude, presented philosophy and the creation of their biography. Thanks to such pose, they gain on reliability, political authenticity, and gather a wide social support. Presented herein analysis employed the model of Josepha Campbell’s “Hero’s Journey”, which highlights the common characteristic of contemporary populist hero and his mythological counterpart.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (24)
1.
Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.
 
2.
Bończa-Tomaszewski N., Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2006.
 
3.
Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, Kraków 2013.
 
4.
Churska K., Mity budujące treść demokracji, [w:] P. Pawełczyk (red.), Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, Poznań 2005.
 
5.
Derlich S., Populistów ethos zmanipulowany, Toruń 2010.
 
6.
Dupré L., Inny wymiar. Filozofia religii, Kraków 2003.
 
7.
Eliade M., Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, Warszawa 2008.
 
8.
Filipowicz S., Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988.
 
9.
Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1978.
 
10.
Girard R., Kozioł ofiarny, Łódź 1987.
 
11.
Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.
 
12.
Johnson P., Bohaterowie, Warszawa 2009.
 
13.
Kołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2005.
 
14.
Lévi-Strauss C., Eribon D., Z bliska i z oddali, Łódź 1994.
 
15.
Mudde C., The Populist Zeitgeist, “Government and Opposition” 2004, nr 4 (39).
 
16.
Pawlik R., Cassirer i Blumenberg o możliwości odmitologizowania polityki, «Przegląd Polityczny» 2016, nr 136.
 
17.
Sellier P., Le mythe du héros où le désir d’être dieu, Paryż 1970.
 
18.
Siewierska-Chmaj A., Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji, Warszawa 2016.
 
19.
Szacki J., Pytania o populizm, «Krytyka polityczna» 2003, nr 4.
 
20.
Tarasiewicz P., Bohater a naród, «Cywilizacje» 2010, nr 35.
 
21.
Weber M., Trzy czyste typy prawomocnego panowania, [w:] A.W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.
 
22.
Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.
 
23.
Zowczak M., Mit bohaterski jako opowieść o granicach ludzkich możliwości, «Etnografia Polska» 1984, t. 27.
 
24.
Ziółkowski J., Wrogość w stosunkach politycznych. Modelowa analiza funkcjonalna, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top