PL EN RU
POLITICS OF HOSTILITY AND HUMAN ZOO – REFLECTIONS ON THE ORIGINS OF BIOLOGICAL AGGRESSIVENESS IN POLITICS
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych UW
 
 
Publication date: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to investigate the causes of aggression in political life. Here the author describes the types of aggression. Special attention is given to research the biological determinants of aggression in politics. Approximated is the concept of instinct of aggression and its consequences for the political system. The author discusses the concepts of K. Lorenz, E. Fromm and others.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (13)
1.
R. Ardrey, African Genesis: A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man, Atheneum, New York 1961.
 
2.
Pierre L. van den Berghe, Bestia wraca do łask: w stronę biospołecznej teorii agresji, [w:] B. i J. Szaccy, (red.), Człowiek zwierze społeczne, Warszawa.
 
3.
B. Ehrenreich, Rytuały krwi. Namiętność do wojny. Geneza i historia, Warszawa 2001.
 
4.
Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 1979.
 
5.
Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1958.
 
6.
E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Poznań 1998.
 
7.
J. Guzowski, Agresja a ewolucja. Konrad Lorenz i jego etologia, [w:] Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn 2002.
 
8.
E. Karolczuk, O wrogu. Szkice filozoficzno-historyczne, Warszawa 2010.
 
9.
B. Krahe, Agresja, Gdańsk 2005.
 
10.
D. Morris, Ludzkie Zoo, Warszawa 1998.
 
11.
H. Pietrzak, Agresja, konflikt, społeczeństwo, Tyczyn 2000.
 
12.
J. Vetulani, Neurobiologia agresji. Fenomen agresji w świetle biochemii i fizjologii mózgu, [w:] Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn 2002.
 
13.
E. Wilson, O naturze ludzkiej, Warszawa 1988.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top