PL EN RU
German and Poland Against Terroism: Compterative Studies
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-26
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the comparative analysis of organizational and functional systems of counter-terrorism in Germany and Poland. This analysis includes the level of law (criminal-law regulations), institutional (the institutions and bodies involved in combating terrorism), competence (tasks and goals of security institutions). In addition Author shows the position and the involvement of Poland and Germany in international cooperation on combating terrorism (casus of Afghanistan) and bilateral mutual cooperation in this regard.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (9)
1.
Bundesminisetrium des Innern, Verfassungschutzbericht 2012, Berlin 2013.
 
2.
Y. Alexander, Counterterrorism strategies. Successes and Failures of Six Nations, Waszyngton 2006.
 
3.
K. Hanus, Counterterrorism Compared: A Case Study of the United States and Germany After September 11, Saarbrücken 2012.
 
4.
B. Hołyst, M. Goc (red.), Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego, Warszawa 2011.
 
5.
K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Poznań–Białystok–Łódź 2006.
 
6.
K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm: materia ustawowa, Warszawa 2009.
 
7.
K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Bielsko-Biała 2009.
 
8.
O. Lepsius, Freiheit, Sicherheit und Terror: Die Rechtslage in Deutschland, „Leviathan”, Vol. 32, Issue 1.
 
9.
S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top