PL EN RU
Monopolization of Cultural Power in Liberal Democracy
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Дата публикации: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
There is cultural domination of power in contemporary system of liberal democracy. In effect there is reaction as social, political and cultural evolution in Poland, Europe, USA. The article analyses different definitions of liberalism, describes interpretation of cultural monopolization of power, its character, mechanisms, manifests and reaction to domination of liberal-left identity. In conclusions describes identity clash of liberal-left with liberal-right and proposes a new deal and new consensus that establish a new form of democratic state as liberal-left-right democratic.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (15)
1.
P.J. Deneen, Why Liberalism Failed, New Haven–London 2018.
 
2.
M. Foucault, Nadzorować i karać, przekł. Tadeusz Komendant, Warszawa 1998.
 
3.
M. Foucault, Porządek dyskursu, przekł. Michał Kozłowski, Gdańsk 2002.
 
4.
M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, przekł. M. Herer, Warszawa 2012.
 
5.
F. Fukuyama, Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, przekł. Jan Pyka, Poznań 2019.
 
6.
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekł. Hanna Jankow- ska, Poznań 2018.
 
7.
B. Kaczmarek, Wartości a interesy. Kilka uwag o tożsamości lewicy, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 14.
 
8.
M. Karwat, Polityka jako skoncentrowany wyraz ekonomiki, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 2001.
 
9.
A. Kołakowska, Gdzie są liberałowie?, «Teologia Polityczna» 2018–2019, nr 11.
 
10.
M. Lilla, Koniec liberalizmu, jaki znamy. Requiem dla polityki tożsamości, przekł. Łukasz Pawłowski, Warszawa 2018.
 
11.
M.A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, Warszawa 2010.
 
12.
W. Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019.
 
13.
J. Węgrzecki, Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Warszawa 2011.
 
14.
J. Węgrzecki, A New Deal Between Demoses and Their Elites Necessary to Save Europe, «Studia UBB. Europea» 2019, vol. 1.
 
15.
J. Zielonka, Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, przekł. Joanna Bednarek, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top