PL EN RU
Financialization of economy and politics in contemporary capitalism. Selected problems
 
Подробнее
Скрыть детали
1
University of Warsaw, Faculty of Political Science and International Studies, Department of Political Systems
 
2
Warsaw School of Economics in Warsaw, Department of Public Administration
 
 
Дата публикации: 2021-07-05
 
 
Studia Politologiczne 2021;60
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The authors analyze the essence of the problem of financialization of economy in the national and global perspectives, at the same time pointing out that this process also refers to the sphere of politics. The example of the 2007+ financial and banking crisis indicates the negative features of this process in reference to economy but also to the financial security of the states and their citizens. In the sphere of politics financialization in the external aspect is reflected in transferring public funds to private economic entities, mainly financial corporations, by virtue of political decisions. In the internal aspects financialization means an increasing role of financial instruments and resources in establishing public authorities, including parliaments and presidential offices. This tendency is considered by the authors to be an immanent feature of contemporary capitalism and a threat to democracy.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (24)
1.
Akerlof G.A., Shiller R.J., Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Warszawa 2017.
 
2.
Amin S., Wirus liberalizmu, Warszawa 2007.
 
3.
Crouch C., Osobliwa nie-śmierć neoliberalizmu, Toruń 2015.
 
4.
Denord F., Peck J., Constructions of Neoliberal Reason, Oxford University Press 2010.
 
5.
Edesess M., The Big Investment Lie, Berrett-Koehler Publisher 2007.
 
6.
Gill D., Soft Money and Hard Choices: Why Political Parties Might Legislate Against Soft Money Donations, «Public Choice» 2005, Vol. 123, no. 3–4.
 
7.
Gołębiowski G., Finansyzacja życia codziennego, [in:] J. Ickiewicz, J. Ostaszewski (eds.), Złota Księga dla Profesora Jana Konstantego Szczepańskiego, Warszawa 2017.
 
8.
Gostomski E., Finansyzacja w gospodarce światowej, «Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej» 2014, no. 33.
 
9.
Gulski B., Finansyzacja jako czynnik wpływający na zawłaszczanie wartości przez przedsiębiorstwa, «Studia i Prace KZiF SGH» 2018, Zeszyt 160.
 
10.
Lapavitsas C., Profiting Without Producing. How Finance Exploits Us All, Verso Books 2013.
 
11.
Minsky H.P., Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press 1986.
 
12.
Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku: przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 
13.
Osiński J. (ed.), Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, Warszawa 2010.
 
14.
Osiński J., Państwo w warunkach kryzysu ekonomicznego. Przyczynek do teorii państwa, Warszawa 2017.
 
15.
Osiński J., Próby modernizacji pozycji i funkcjonowania parlamentów w warunkach kryzysowych, «Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace» 2012, no. 1 (9).
 
16.
Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, [in:] J. Osiński, S. Sztaba (eds.), Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Warszawa 2009.
 
17.
Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, «Bank i Kredyt» 2007, no. 8–9.
 
18.
Stańczyk Z.J., Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych, «PTE, Zeszyty Naukowe» 2004, no. 2.
 
19.
Toporowski J., Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa 2012.
 
20.
Urban D., Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Przemyśleć kapitalizm od nowa, Łódź 2019.
 
21.
Van der Zwan N., Making sense of financialization, «Socio-Economic Review» 2014, Vol. 12, Issue 1.
 
22.
Williamson J., What Washington Means by Policy Reform, [in:] J. Williamson (ed.), Latin American Ad-justment: How Much Has Happened?, Institute for International Economics, Washington 1990.
 
23.
Wisman J.D., Wage stagnation, rising inequality and the financial crisis of 2008, «Cambridge Journal of Economics» 2013, Vol. 37, Issue 4.
 
24.
Zawiślińska I. (ed.), Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, Warszawa 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top