PL EN RU
The power of contemporary Brasil
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Дата публикации: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Brazil’s position has been increasing since the end of the 20th century. It is determined by changes in the contemporary international order. The reforms in Brazil are followed an increase in the country’s economic, military and soft power. Brazil has a chance to achieve the position of a regional power using its resources of strength, but also diplomacy and commitment to building influence through institutions.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (37)
1.
Cammack P., Smart Power and US Leadership: A Critique of Joseph Nye, «49th Parallel An Interdisciplinary Journal of North American Studies Issue 22», Autumn 2008.
 
2.
Berenskoetter F., Unity in Diversity? Power in World Politics, http://www.eisa-net.org/bebrug... (25.09.2019).
 
3.
Cholewińska K., Rudowski T., Udział Brazylii w misji stabilizacyjnej na Haiti w kontekście jej mocarstwowych aspiracji, [w:] M. F. Gawrycki (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013.
 
4.
Dahl R.A., The concept of power, «Behavioral Science» 1957, nr 3.
 
5.
Digester P., The Fourth Face of Power, «Journal of Polititics» 1994, vol. 54, no. 4.
 
6.
Fontana B., Hegemony and Power: on the Relation Between Gramsci and Machiavelli, London 1993.
 
7.
Hardt M., Negri A., Imperium, tłum. A. Kołbaniuk, S. Ślusarski, Warszawa 2005.
 
8.
Hubner E., Official Development Assistance: Emerging Outreach, D + C Development and Cooperation, http://www.dandc.eu/articles/2... (7.02.2019).
 
9.
Hungtington S.P., The Lonely Superpower, «Foreign Affairs» 1999, vol. 2.
 
10.
Kagan R., Powrót historii i koniec marzeń, Poznań 2009.
 
11.
Kleinowski M., Czynniki budujące siłę i potęgę państwa, Toruń 2010.
 
12.
Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne. Zarys problematyki, Warszawa 2005.
 
13.
Łoś R., Siłą współczesnych państw. Ujęcie teoretyczne, «Przegląd Politologiczny» 2018, nr 2.
 
14.
Łoś R., Soft power of India, «Historia i polityka» 2019, nr 35.
 
15.
Malinowski M., Brazylia: Republika. Dzieje Brazylii w latach 1889–2010, Warszawa 2013.
 
16.
Malinowski M., W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku, Warszawa 2011.
 
17.
Moczulski L., Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.
 
18.
Morgenthau H.J., Politics Among Nations, New York 1948.
 
19.
Nye J.S., jr, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, tłum. J. Zaborowski, Warszawa 2007.
 
20.
Nye J.S., jr, The Future of Power, New York 2011.
 
21.
Oberda Monkiewicz A., Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Brazylii – niedokończony projekt przywództwa regionalnego, «Studia Politologiczne» 2020, vol. 55.
 
22.
Ociepka B., Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego, «Przegląd Strategiczny» 2012, nr 1.
 
23.
Pietraś M., Pozimnowojenny ład międzynarodowy, [w:] M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.
 
24.
Petelczyc J., Brazylia jako lider pomocy na linii Południe – Południe, Casuc Afryki, [w:] M.F. Gawrycki (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013.
 
25.
Posen Barry R., From Unipolarity to multipolarity: transition in sight, [w:] G.J. Ikenberry, M. Mastanduno, W.C. Wohlforth (red.), International Relations Theory and the Consequences of Unipolarity, Cambridge 2011.
 
26.
Sawicka M., Brazylijskie wybory prezydenckie 2010 roku, «Ameryka Łacińska» 2011, nr 2.
 
27.
Sefaty S., Moving into a post-Western world, «The Washington Quarterly» 2011, t. 34, nr 2, 2011.
 
28.
Spyra J., Mocarstwowe aspiracji Brazylii w kontaktach regionalnych, [w:] M. F. Gawrycki (red.), Brazylia jako wschodzące mocarstwo, Warszawa 2013.
 
29.
Sułek M., Modelowanie i pomiar potęgi państw w stosunkach międzynarodowych, «Stosunki Międzynarodowe» 2003, nr 3–4.
 
30.
Sułek M., Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kielce 2001.
 
31.
Touraine A., A New paradigm at for understand today’s world, Cambridge 2007.
 
32.
Wilson III E.J., Hard Power, Soft power, Smart Power, «The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science» March 2008, vol. 616, no. 1.
 
33.
Wódka J., „Nowa” mocarstwowość w kształtującym się ładzie międzynarodowym. Przykład Brazylii i Turcji, [w:] J. M. Fischer, P. Olszewski (red.), System euroatlantyckie w wielobiegunowym ładzie międzynarodowego, Warszawa 2013.
 
34.
Wójcik A., Dylemat potęgi: praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
 
35.
Traczyk A., „Miękkie” mocarstwo: sport jako źródło soft power w Brazylii, [w:] M.F. Gawrycki (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013.
 
36.
Valenca M.M., Carvalho G., Soft Power, Hard Aspirations: the shifting Role of Power in Brazilian Foreign Policy, «A Journal of the Brazilian Political Science Association» 2014, nr 8.
 
37.
Znojek B., Brazylia i jej międzynarodowe ambicje, «Polski Przegląd Dyplomatyczny» 2011, nr 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top