PL EN RU
Public participatory management. About tools for involving citizens in decision-making processes
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce UMCS
 
 
Дата публикации: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
This article aim is to address the question of whether the assumptions of participatory public management can be implemented through the use of available methods and tools of citizen participation, and in relation to specific stages of the decision-making process. It is hypothesized that despite the attractive aspects of strengthening public involvement in decision-making processes, the practical implementation of participatory governance in decision-making processes is limited due to a lack of sufficient resources and tools. Participatory budgets, which are quite popular, and citizen panels, which are just starting, can be considered examples of successful projects to some extent. Decision making can be carried out through both tools, such as entry (situation assessment) and conversion (decision making). On the other hand, there is concern about the possibility that the techniques and tools discussed for civic participation can be used to carry out the third and final phase of the decision-making process, i.e., implementing the decision made.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (23)
1.
Bławat B., Dietl M., Duplaga B., Franaszek M., Hańczyc P., Marciniak D., Skrok Ł., Rokosz W., Zawistowski M., Innowacyjność w Polsce – co można zmienić, Warszawa 2016.
 
2.
Davis-Smith J., Volunteering and social development, «Voluntary Action» 2000, vol. 3 (1).
 
3.
Fischer F., Participatory Governance: From Theory To Practice, [w:] D. Levi-Faur (ed.), Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press 2012.
 
4.
Grant R., Informal Social Movements, «Social and Economic Development» 2010, vol. III.
 
5.
Kłucińska P., Sześciło D., Miejski budżet partycypacyjny – w kierunku współzarządzania czy fasadowej partycypacji?, «Pedagogika społeczna» 2017, nr 3 (65).
 
6.
Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M., Ponad górne szczeble „drabiny partycypacji”: koncepcja Sherry Arnstein po pięciu dekadach, «Studia Socjologiczne» 2019, nr 3 (234).
 
7.
Krasnowolski A., Budżety obywatelskie (partycypacyjne). Historia instytucji i jej funkcjonowanie w polskich samorządach, Warszawa 2020.
 
8.
Noworól K., Wyzwania partycypacji w zarządzaniu publicznym, Kraków 2020.
 
9.
Pattie C., Seyd P., Whiteley P., Citizenship in Britain: Values, participation, and democracy, Cambridge 2004.
 
10.
Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, «Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu» 2015, nr 391.
 
11.
Podgórniak-Krzykacz A., Wpływ governance i good governance na strukturę administracji samorządowej, «Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica» 2016, nr 3 (321).
 
12.
Polanska D.V., Going against institutionalization: New forms of urban activism in Poland, «Journal of Urban Affairs» 2018, https://doi.org/10.1080/073521... (20.09.2019).
 
13.
Radzik-Maruszak K., Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Warszawa 2019.
 
14.
Snyder R.C., Bruck H.W., Sapin B., Foreign Policy Decision-Making (Revisited), New York 2002.
 
15.
Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Kraków 2008.
 
16.
Sześciło D., Współzarządzanie (zarządzanie partycypacyjne): teoria i praktyka, «Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka» 2014, nr 2 (35).
 
17.
Tobiasz M., Demokracja deliberatywna a władza. Iluzje współdecydowania, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 41.
 
18.
Wawrzyniec R., Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, «Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica» 2010, nr 245.
 
19.
Wiśniewska M., Budżet obywatelski w polskich miastach – doświadczenia w województwie łódzkim, «Studia Miejskie» 2018, tom 29.
 
20.
Ziętek A., Apparent Actions as a Degradation of Civic Culture?, «Civitas. Studia z filozofii polityki» 2020, nr 27.
 
21.
Ziętek A., O polityce i nowej metodologii jej badań. Przykład nieformalnych ruchów społecznych, [w:] W. Bulira (red.), Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, Lublin 2018.
 
22.
Ziętek A., Czekaj R., Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4, [w:] J. Hausner, I. Stokfiszewski, I. Jasińska, M. Lewicki (red.), Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa–Kraków 2016.
 
23.
Ziętek A., Lewicki M., Rogaczewska M., Stimulating Social and Economic Development through Culture: An Analysis of Twelve Cultural Initiatives Oriented Towards Transforming Their Local Environment, [w:] I. Stokfiszewski (ed.), Culture and Development: Beyond Neoliberal Reason, Institute for Advanced Study, Warsaw 2017.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top