PL EN RU
AUTHORITY AND ACTIVITY OF PARTY LEADERS IN THE PROCESS OF CANDIDATE SELECTION IN PRESIDENTIAL ELECTIONS IN POLAND 1990–2015
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Publication date: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective is to approximate the issues related to the intra-party competition for the nomination for the party candidate in elections of the President of the Republic of Poland. Both statutory prerogatives and electoral activity indicate that party leaders do not play a leading role in this regard. PiS party leader attributed only any permission in the process of selection of candidates to participate in elections of the President of the Republic. He has the right to submit appropriate nominations. However, the final decision in the PiS and TR shall take the national authority, while the SLD and PSL National Convention. In turn, stand as leaders of the major parties in less than half of the election (8 of 17) you can rather be considered an argument for their lack of activity in this field.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (17)
1.
Bichta T., Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Lublin 2010.
 
2.
Cross W., Democratic norms and party candidate selection. Taking contextual factors into account, „Party Politics” 2008, Vol. 14, No. 5.
 
3.
Flis J., Wojtasik W., Candidate selection in the 2014 European Parliament election in Poland, „Political Preferences” 2014, No. 9.
 
4.
Galagher M., Marsh M. (ed.), Candidate selection in comparative perspective: The secret garden of politics, London 1988.
 
5.
Hazan R.Y., Rahat G., Candidate Selection. Methods and Consequences, [w:] R.S. Katz, W.J. Crotty (eds.), Handbook of Party Politics, London 2006.
 
6.
Hazan R.Y., Rahat G., Democracy within parties. Candidate selection methods and their political consequences, Oxford 2010.
 
7.
Katz R.S., The problem of candidate selection and models of party democracy, „Party Politics” 2001, Vol. 7, No. 3.
 
8.
Kryszeń G., Selekcja i zgłaszanie kandydatów w wyborach parlamentarnych w świetle standardów wyborów demokratycznych, „Studia Wyborcze” 2006, Tom 2.
 
9.
Lundell K., Determinants of candidate selection. The degree of centralization in comparative perspective, „Party Politics” 2004, Vol. 10, No. 1.
 
10.
Maguś W., Prezydenckie prawybory w Platformie Obywatelskiej jako przykład politycznego show, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, Nr 2.
 
11.
Maguś W., Proces wyłaniania kandydatów w wyborach prezydenckich 2010 roku w Polsce, [w:] M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka (red.), Wybory 2010. Polska i świat, Toruń 2011.
 
12.
Shomer Y., What affects candidate selection processes? A cross-national examination, „Party Politics” 2014, Vol. 20, No. 4.
 
13.
Smith D.M., Tsatsumi H., Candidate selection methods and Policy cohesion in parties. The impact of open recruitment in Japan, „Party Politics” 2016, Vol. 22, No 3.
 
14.
Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków 2010.
 
15.
Skrzypiński D., Proces mianowania kandydatów w wyborach prezydenckich jako mechanizm rozstrzygania dylematów strategicznych, „Studia Politologiczne” 2011, Vol. 19.
 
16.
Rahat G., Hazan R.Y., Candidate selection methods, „Party Politics” 2001, Vol. 7, No. 3.
 
17.
Wojtasik W., Efektywność strategii selekcji kandydatów na listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, Kraków 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top