PL EN RU
Performance of tasks related to state security in the European Union conditions by the President of the Republic of Poland
 
Подробнее
Скрыть детали
1
professor at the Institute of Political Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
Дата публикации: 2021-10-28
 
 
Studia Politologiczne 2021;61
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The subject of the article is to consider the theoretical and practical possibilities of the President of the Republic of Poland to perform his constitutional tasks in the area of state security. The presented analysis takes into account the legal and institutional conditions resulting from Poland’s membership in the European Union.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (10)
1.
Banaszak B., Ratyfikacja umowy międzynarodowej, [in:] W. Skrzydło, P. Grabowska, R. Grabowski (eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warsaw 2009.
 
2.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 2019.
 
3.
Grzybowski M., Role ustrojowe Prezydenta RP w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, «Państwo i Prawo» 2004, no. 7.
 
4.
Grzybowski M., Władza wykonawcza w Rzeczpospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), [in:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (eds.), Polska w Unii Europejskiej, Warsaw 2005.
 
5.
Jaskiernia J., Funkcje Konstytucji RP w dobie integracji europejskiej i radykalnych przemian politycznych, Toruń 2020.
 
6.
Kruk M., Tryb przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i konsekwencje członkostwa dla funkcjonowania organów państwa, [in:] K. Wójtowicz (ed.), Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, Warsaw 2006.
 
7.
Mażewski L., Prowadzenie polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2009, no. 3.
 
8.
Piotrowski R., W sprawie kompetencji Prezydenta RP „w stosunkach zewnętrznych”, [in:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (eds.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Warsaw 2009.
 
9.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warsaw 2005.
 
10.
Spryszak K., Wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej – model konstytucyjny i uwarunkowania jego realizacji, «Przegląd Konstytucyjny» 2019, no. 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top