PL EN RU
The Role of the President of the Republic of Poland in Constitutional Crisis and Constitutional Rot
 
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Дата публикации: 2021-10-28
 
 
Studia Politologiczne 2021;61
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article provides an analysis of the powers of the President of the Republic of Poland, which may have an impact on counteracting and moderating constitutional crises and constitutional rot. It aims to describe the potential actions that the head of state may take in a constitutional crisis to restore the stabilization of the state and the constitutional order with its values. The study also includes a reflection on the influence of the style of the presidency on the effectiveness of arbitration.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (35)
1.
Balicki R., Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym, Wrocław 2001.
 
2.
Balkin J. M., Constitutional Crisis and Constitutional Rot, «Maryland Law Review» 2017, vol. 77, iss. 1.
 
3.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warsaw 2010.
 
4.
Cern K. M., Jak rozumieć rolę konstytucji we współczesnym społeczeństwie demokratycznym?, «Studia prawno-ekonomiczne» 2016, vol. CI.
 
5.
Collier P., Rohner D., Democracy, Development, and Conflict, «Journal of the European Economic Association» 2008, vol. 6, iss. 2–3.
 
6.
Cooper G., The Origin of Financial Crises. Central Banks, Credit Bubbles and the Efficient Market Fallacy, New York 2010.
 
7.
Dahrendorf R., Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis, «American Journal of Sociology» 1958, vol. 64, no. 2.
 
8.
Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 
9.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 2011.
 
10.
Glaeser E., DiPasquale D., The Los Angeles Riot and the Economics of Urban Unrest, «Journal of Urban Economics» 1998, vol. 43, iss. 1.
 
11.
Griffin S. M., Broken Trust. Dysfunctional Government and Constitutional Reform, Lawrence 2015.
 
12.
Kuciński J., Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2015.
 
13.
Levinson S., Balkin J. M., Constitutional Crises, «University of Pennsylvania Law Review» 2009, vol. 157, iss. 3.
 
14.
Maranini G., Il mito della Constituzione, Roma 1996.
 
15.
McClelland Ch. A., The Acute International Crisis, «World Politics» 1961, vol. 14, iss. 1.
 
16.
Mucha J., Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich, Warsaw 1978.
 
17.
Piotrowski R., Społeczeństwo obywatelskie w świetle Traktatu z Lizbony, [in:] M. Szyszkowska, S. Maciejewski (ed.), Polska bez Polskiego Czerwonego Krzyża?!, Warsaw 2011.
 
18.
Rakowska A., Prerogatywy prezydenta w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [in:] T. Mołdawa, J. Szymanek (eds.), Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warsaw 2010.
 
19.
Ratajczak M., Narracje o kryzysie: przyczyny kryzysu, [in:] B. Cymbrowski, P. Tomczok (eds.), Ekonomie w literaturze i kulturze, Katowice 2017.
 
20.
Robinson J. A., Crisis, [in:] D. L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 3, New York 1968.
 
21.
Skarżyńska K., Prezydent na trudne czasy: analiza psychologiczno-społeczna, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 42.
 
22.
Skuczyński P., Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne, «Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna» 2018, vol. 7, iss. 1.
 
23.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warsaw 2005.
 
24.
Słomka T., Stan demokracji konstytucyjnej w Polsce na tle modelu transformacji systemowej, [in:] T. Słomka (ed.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Warsaw 2019.
 
25.
Słomka T., Style prezydentury. Analiza porównawcza, «Przegląd Sejmowy» 2005, iss. 6.
 
26.
Sobkowiak L., Legitymacja polityczna, [in:] A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (eds.), Studia z teorii polityki, vol. 2, Wrocław 1998.
 
27.
Suska A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem porządku konstytucyjnego, Toruń 2019.
 
28.
Suska A., Siła słów u szczytu władzy. Porównanie przemówień inaugurujących prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy, «Społeczeństwo i Polityka» 2019, no. 4.
 
29.
Szymanek J., Elementy racjonalizacji w konstrukcji parlamentarnego systemu rządów: analiza rozwiązań zawartych w Konstytucji RP, [in:] T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz (eds.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warsaw 2012.
 
30.
Talmon J. L., The Origins of Totalitarian Democracy, London 1952.
 
31.
Tushnet M. V., Constitutional Hardball, «The John Marshall Law Review» 2004, vol. 37.
 
32.
Vincent K. S., Benjamin Constant and Constitutionalism, «Historia Constitucional» 2015, no. 16.
 
33.
Whittington K. E., Yet Another Constitutional Crisis?, «William & Mary Law Review» 2002, vol. 43, iss. 5.
 
34.
Więckowska A., Weto Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w praktyce politycznej po wejściu w życie nowej konstytucji, «Przegląd Sejmowy» 2003, no. 6.
 
35.
Zakrzewski P., Kompetencje prezydenta o charakterze hamującym w procesie ustawodawczym (na przykładzie polskich rozwiązań ustrojowych), [in:] T. Mołdawa, J. Szymanek (eds.), Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warsaw 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top