PL EN RU
How to win the election? On ideas of Law and Justice for changing the electoral system to the Sejm and Senate
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
Дата публикации: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The aim of this article is to try to reconstruct the potential changes to the electoral system to the Sejm and the Senate resulting from the announcements of the politicians of the Law and Justice party, as well as to indicate the impact of such changes on the election results based on the data from the 2019 elections. These studies indicate that such changes would lead to a significant strengthening of the party with the largest number of votes, in fact leading to the marginalization of the smallest parliamentary parties. As a result, there would be a far-reaching disproportionality of the choices and a violation of the material aspect of the principle of equality. In addition, an artificial majority would be created that could, under certain circumstances, constitute a constitutional majority despite relatively low public support.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (22)
1.
Chybalski P., Skutki braku uwzględnienia wniosku Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmian okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, «Zeszyty Prawnicze BAS» 2019, nr 2.
 
2.
Drozdowski R., Regulatory decyzji wyborczych. Przyczynek do teorii zachowań wyborczych, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 1997, z. 2.
 
3.
Friend J.W., The March 16 Elections: PR And Its Unknowns, «French Politics and Society» 1986, no. 13.
 
4.
Granat M., W sprawie dopuszczalności wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, «Przegląd Sejmowy» 2001, nr 1.
 
5.
Jarentowski M.G., Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2008, z. 4.
 
6.
Kielin-Maziarz J., Skotnicki K., Restrictions on the Right to Vote in the Pandemic during the Election of the President of the Republic of Poland in 2020, «Białostockie Studia Prawnicze» 2022, nr 2.
 
7.
Kot M., Czy partie polityczne uczą się? Ocena skuteczności partii politycznych w trakcie gry o ordynację wyborczą w 2001 roku, «Studia Socjologiczne» 2002, nr 3.
 
8.
Kryszeń G., Problematyka zgłaszania kandydatów w świetle kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 
9.
Kwiatkowski J., Kuca P., Poważny plan czy polityczne harce, https://nowiny24.pl/powaznypla... (6.08.2022).
 
10.
Langer W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt III SW 168– 169/15) stwierdzającej ważność wyborów do Sejmu i Senatu. Czy wyższe progi wyborcze dla koalicji mają sens?, «Przegląd Konstytucyjny» 2017, nr 2.
 
11.
Lijphart A., Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945– 90, Oxford 2000.
 
12.
Michalak B., Czy duże okręgi wyborcze zawsze zwiększają proporcjonalność wyborów? Nowe dowody z polskich wyborów parlamentarnych, «Decyzje» 2016, nr 25.
 
13.
Michalak B., Flis J., Mieszany system wyborczy – cztery warianty dla Polski, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2017, nr 55.
 
14.
Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.
 
15.
Nowak K., Duże zmiany w strukturze PiS – podział na 94 okręgi. Co to oznacza? „Kaczyński wybierze pełnomocników”, https://wiadomosci.gazeta.pl/w... (6.08.2022).
 
16.
Pierzgalski M., Gerrymandering, czyli manipulowanie strukturą granic okręgów wyborczych, «Studia Socjologiczne» 2015, nr 3.
 
17.
Santana A., Rama J., Arellano R., Montero J.R., Elecciones parlamentarias Chile 2017: los perfiles de los votantes, «Análisis. Centro De Políticas Públicas», Santiago 2018.
 
18.
Szacki W., Zmiana ordynacji do Sejmu? PiS chciałby, ale nie wie, czy może, https://www.polityka.pl/tygodn... (22.06.2022).
 
19.
Szpyrka Ł., PiS przymierza się do zmiany ordynacji wyborczej, https://wydarzenia.interia.pl/... (22.06.2022).
 
20.
Uziębło P., Jak nie stanowić prawa, czyli uwagi na marginesie procesu uchwalania ustawy z 6.04.2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., «e-Palestra» 2020.
 
21.
Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999.
 
22.
Żółciak T., Osiecki G., Bliżej do zmiany w ordynacji. Im więcej okręgów, tym lepiej – tylko dla kogo?, https://www.gazetaprawna.pl/wi... (15.08.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top