PL EN RU
Activity by MPs of leaders of political groups of the Sejm of the Republic of Poland in the 8th term (2015–2019)
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Дата публикации: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Nowadays, much attention is paid to the leaders of political groups because they determine the direction of a political group and create government policy. The media also play an important role in the portrayal of leading politicians and their activities. The responsibility that political leaders bear is multidimensional, including issues related to their mandate as MPs. This article analyses the work of MPs who simultaneously headed political groups represented in the Sejm of the 8th term. The research may serve as a basis for a broader discussion on the role of group leaders in parliament.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (15)
1.
Aichholzer J., Willmann J., Desired personality traits in politicians: Similar to me but more of a leader, «Journal of Research in Personality» 2020, vol. 88.
 
2.
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 
3.
Chrobaczyńska-Plucińska R., Posłanki na Sejm PRL II kadencji (1957–1961). Cechy socjopolityczne i aktywność poselska, «Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych» 2019, nr 2(7).
 
4.
Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006.
 
5.
Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.
 
6.
Kowalski M., Wybory parlamentarne 2015, [w:] M. Kowalski, P. Śleszyński (red.), Atlas wyborczy Polski, Warszawa 2018.
 
7.
Kupis M., Ewolucja instytucji interpelacji poselskiej w polskim parlamentaryzmie, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2012, nr 1 (9).
 
8.
Meller A., Aktywność parlamentarna senatorów II Rzeczypospolitej na przykładzie obecności Narodowej Demokracji w Senacie II kadencji (1928–1930), «Świat Idei i Polityki» 2020, tom 19.
 
9.
Modrzejski A., Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Elbląg 2011.
 
10.
Mordwiłko J. (red.), Prawa i obowiązki posła, Warszawa 1993.
 
11.
Piękoś K., Analiza ilościowa aktywności posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z województwa podkarpackiego (2005–2019), «Athenaeum Polskie Studia Politologiczne» 2020, vol. 65.
 
12.
Plecka D., Partia polityczna, [w:] J. Marszałek-Kawa, D. Plecka (red.), Leksykon wiedzy politologicznej, Toruń 2018.
 
13.
Sielski J., Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni), «Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; Res Politicae» 2012, vol. 4, wydanie specjalne.
 
14.
Tomczak Ł., Przywódcy polskich partii politycznych, «Preferencje Polityczne: postawy, identyfikacje, zachowania» 2011, No. 2.
 
15.
Zawadzka B., Status posła, Warszawa 1994.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top