PL EN RU
GLOBAL WAR ON TERRORISM – BETWEEN TERROR AND TERRORISM
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu
 
 
Дата публикации: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
GWOT can be characterized in general as a political quasi-algorithm, which has been realized by US administrations since 2001. Its main declared by the US administration goal is to combat terrorism, and watching the development’s directions of US activity in the second decade of the twenty-first century. The GWOT can be concluded that in addition to combating terrorism this project could have wider application-oriented for extension of the supremacy of the United States in the international community that without intensive power’s projection could be impaired by other contenders for the role of global hegemon.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (14)
1.
Brzeziński Z., Sterroryzowani przez „Wojnę przeciwko Terrorowi”, „The Washington Post” 25.03.2007.
 
2.
Fromkin D., The strategy of terrorism, „Foreign Affairs” 1975, nr 3.
 
3.
Grotowicz V., Terroryzm w Europie Zachodniej w imię narodu i lepszej sprawy, Warszawa–Wrocław 2000.
 
4.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.
 
5.
Hołyst B., Terroryzm, tom 1, Warszawa 2009.
 
6.
Karolczak K., Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995.
 
7.
Martin G., The New Era of Terrorism Selected Readings, London 2001.
 
8.
Ostant W., „Egipskie ciemności…”, czyli od autorytaryzmu do autorytaryzmu, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1.
 
9.
Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 
10.
Szmidt L.T., Terroryzm a państwo. Studium poświęcone historycznym, socjologicznym i antologicznym aspektom terroryzmu, Warszawa 1979.
 
11.
Zięba A., Female terrorism w Stanach Zjednoczonych, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 2.
 
12.
Zięba A., Mem dżihadu. Al-Qa’ida wróg nr jeden, dwa, trzy…, [w:] Sulowski S., Ilkowski F. (red.), Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014.
 
13.
Zięba A., Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych, [w:] de la Fuente P., Gzicki W., Taracha C. (red.), Terroryzm wczoraj i dziś: wybrane problemy, Lublin 2015.
 
14.
Zięba A., Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, [w:] Czornik K., Lakomy M. (red.), Dylematy bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, Katowice 2014. Zięba R., Teoria bezpieczeństwa, [w:] Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top