PL EN RU
Global War on Terrorism – między terrorem a terroryzmem
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
GWOT można scharakteryzować najogólniej jako quasi-algorytm polityczny realizowany przez administrację USA od 2001 r. Jego głównym celem deklarowanym przez administrację amerykańską jest zwalczanie terroryzmu. Obserwując jednak kierunki rozwoju działań USA w ramach GWOT można uznać, iż oprócz zwalczania terroryzmu projekt ten może służyć przedłużeniu supremacji USA w środowisku międzynarodowym, która bez intensywnej projekcji siły mogłaby być podważana przez innych pretendentów do roli globalnego hegemona.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Brzeziński Z., Sterroryzowani przez „Wojnę przeciwko Terrorowi”, „The Washington Post” 25.03.2007.
 
2.
Fromkin D., The strategy of terrorism, „Foreign Affairs” 1975, nr 3.
 
3.
Grotowicz V., Terroryzm w Europie Zachodniej w imię narodu i lepszej sprawy, Warszawa–Wrocław 2000.
 
4.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.
 
5.
Hołyst B., Terroryzm, tom 1, Warszawa 2009.
 
6.
Karolczak K., Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995.
 
7.
Martin G., The New Era of Terrorism Selected Readings, London 2001.
 
8.
Ostant W., „Egipskie ciemności…”, czyli od autorytaryzmu do autorytaryzmu, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1.
 
9.
Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 
10.
Szmidt L.T., Terroryzm a państwo. Studium poświęcone historycznym, socjologicznym i antologicznym aspektom terroryzmu, Warszawa 1979.
 
11.
Zięba A., Female terrorism w Stanach Zjednoczonych, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 2.
 
12.
Zięba A., Mem dżihadu. Al-Qa’ida wróg nr jeden, dwa, trzy…, [w:] Sulowski S., Ilkowski F. (red.), Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014.
 
13.
Zięba A., Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych, [w:] de la Fuente P., Gzicki W., Taracha C. (red.), Terroryzm wczoraj i dziś: wybrane problemy, Lublin 2015.
 
14.
Zięba A., Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, [w:] Czornik K., Lakomy M. (red.), Dylematy bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, Katowice 2014. Zięba R., Teoria bezpieczeństwa, [w:] Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top