PL EN RU
The Evolution of the Phenomenon of Impersonal Tyranny from the Perspective of the Theory of Cultural Evolution
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Teorii Polityki, Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper I present an analysis of the critical approach to the phenomenon of modern bureaucracy by Hannah Arendt within the theoretical framework of cultural evolution. Bureaucracy, understood as the thoughtless rationalization of human behavior, is a process leading to the minimization of the public sphere, understood as the domain of freely performed politics, and consequently to the creation of impersonal tyranny. Contemporary concepts of cultural evolution allow to search for a new model of explanation of this phenomenon, which transforms the understanding of politics and man himself in the contemporary world.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (33)
1.
H. Arendt, Kondycja ludzka, przekł. A. Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000.
 
2.
H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 2010.
 
3.
H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994.
 
4.
H. Arendt, Myślenie, przekł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991.
 
5.
H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa 1999.
 
6.
H. Arendt, O rewolucji, przekł. M. Godyń, Kraków 1991.
 
7.
S. Blackmore, The Meme Machine, Oxford 1999.
 
8.
A. Damasio, The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures, Vintage 2018.
 
9.
D.C. Dennett, Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, przekł. K. Bielecka, M. Miłkowski, Warszawa 2017.
 
10.
D.C. Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, przekł. Ł. Kurek, Warszawa 2015.
 
11.
D.C. Dennett, Natura umysłów, Warszawa 1997.
 
12.
J.S. Fishkin, Democracy and Deliberation. New Directions for Democratic Reform, Yale University Press, New Haven 1991.
 
13.
C. Gamble, J. Gowlett, R. Dunbar, Potęga mózgu. Jak ewolucja życia społecznego kształtowała ludzki umysł, przekł. R. Kosarzycki, Kraków 2017.
 
14.
G. Gigerenzer, P.M. Todd i ABC Research Group, Zagadki heurystyk decyzyjnych, Warszawa 2018.
 
15.
R. Girard, Początki kultury, przekł. M. Romanek, Kraków 2006.
 
16.
J. Gleick, Informacja: bit, wszechświat, rewolucja, przekł. G. Siwek, Kraków 2012.
 
17.
J. Golinowski, Perspektywa porządku postpolitycznego. W stronę technologii władzy, Warszawa 2007.
 
18.
M. Hetmański, Epistemologia informacji, Warszawa 2013.
 
19.
D. Hofstadter, E. Sander, Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking, Basic Books, New York 2013.
 
20.
P. Kłoczowski, Bitwa książek. Konfrontacja Arystotelesa z nowożytną filozofią polityczną, Kraków 2007.
 
21.
M. Minsky, The Emotion Machine. Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind, Simon & Schuster, New York 2007.
 
22.
M. Passerin d’Entreves, The Political Philosophy of Hannah Arendt, Routledge 1994.
 
23.
R. Przybylski, Sardanapal. Opowieść o tyranii. Na pożegnanie ohydnego stulecia, Warszawa 2001.
 
24.
P. Richerson, R. Boyd, Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, Chicago 2006.
 
25.
F.K. Salter, Emotions in Command: Biology, Bureaucracy, and Cultural Evolution, Rutledge 2017.
 
26.
C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu, przekł. M. Falkowski, Warszawa 2008.
 
27.
B.S. Skinner, Poza wolnością i godnością, przekł. W. Szelenberger, Warszawa 1978.
 
28.
L. Stone, P.F. Lurquin, Geny, kultura i ewolucja człowieka, przekł. W. Branicki, W. Więckowski, Warszawa 2009.
 
29.
L. Strauss, O tyranii, przekł. P. Armada, A. Górnisiewicz, Kraków 2009.
 
30.
M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przekł. J. Rączaszek, Warszawa 2002.
 
31.
J.D. Villa, (red.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge UP 2000.
 
32.
F. de Waal, Chimpanzee politics: Power and Sex Among Apes, John Hopkins UP, Baltimore 2007.
 
33.
R. Wonicki, Polityka władzy i wolności w myśli Carla Schmitta i Hannah Arendt, «Kronos» 2008, nr 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top