PL EN RU
THE DUALISTIC HEAD OF STATE OF THE PRINCIPALITY OF ANDORRA AS AN ATYPICAL POLITICAL SOLUTION
 
Подробнее
Скрыть детали
1
absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-18
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
There are countries in Europe that are characterized by atypical solutions related to the head of state. An example presented in this article is the Principality of Andorra, which head of state is dualistic – hosted by the French President and the Spanish Bishop of Seo de Urgell. Both are described as co-princes, which shows the closeness of solutions to those adopted within the monarchy. This article seeks to show not only the systemic solutions related to their functioning but also the practice, especially in view of representatives they are ruling by.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (7)
1.
Emerson M., Andorra and the European Union, Center for European Policy Studies, Bruksela 2007.
 
2.
Jakubowski W., Słomka T., Wojnicki J., Systemy polityczne państw Europy niebędących członkami Unii Europejskiej [w:] K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007.
 
3.
Osóbka P., Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Warszawa 2008.
 
4.
Osóbka P., Współczesny system polityczny Księstwa Andory, Opole–Toruń 2003–2006.
 
5.
Sikorska B., Sytuacja prawnomiędzynarodowa europejskich państw karłowatych (Liechtenstein, Monako, San Marino, Andora), Warszawa 1971.
 
6.
Słomka T., Głowa państwa w europejskich systemach politycznych (wybrane problemy), „Politeja” 2007, nr 1 (7).
 
7.
Wiszowaty M. M., Współksiążęta czy konprincepsi? Kilka uwag o statusie prezydenta Francji i biskupa Urgell jako głowy państwa andorańskiego w kontekście formy ustrojowej Andory, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2004, nr 18 (4).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top