PL EN RU
Dualistyczna głowa państwa Księstwa Andory jako nietypowe rozwiązanie ustrojowe
 
Więcej
Ukryj
1
absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 18-12-2019
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Istnieją w Europie państwa, które charakteryzują się nietypowymi rozwiązaniami w zakresie głowy państwa. Przykładem omawianym w niniejszym artykule jest Księstwo Andory, której głowa państwa ma charakter dualistyczny – funkcję tą pełni jednocześnie prezydent Francji oraz hiszpański biskup Seo de Urgell. Oboje określani są mianem współksiążąt, co pokazuje bliskość rozwiązań do tych przyjętych w ramach monarchii. Artykuł niniejszy stara się pokazać nie tylko rozwiązania ustrojowe dotyczące ich funkcjonowania, ale również praktykę ustrojową, w szczególności z uwagi na pełnienie urzędu poprzez swych przedstawicieli.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (7)
1.
Emerson M., Andorra and the European Union, Center for European Policy Studies, Bruksela 2007.
 
2.
Jakubowski W., Słomka T., Wojnicki J., Systemy polityczne państw Europy niebędących członkami Unii Europejskiej [w:] K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007.
 
3.
Osóbka P., Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Warszawa 2008.
 
4.
Osóbka P., Współczesny system polityczny Księstwa Andory, Opole–Toruń 2003–2006.
 
5.
Sikorska B., Sytuacja prawnomiędzynarodowa europejskich państw karłowatych (Liechtenstein, Monako, San Marino, Andora), Warszawa 1971.
 
6.
Słomka T., Głowa państwa w europejskich systemach politycznych (wybrane problemy), „Politeja” 2007, nr 1 (7).
 
7.
Wiszowaty M. M., Współksiążęta czy konprincepsi? Kilka uwag o statusie prezydenta Francji i biskupa Urgell jako głowy państwa andorańskiego w kontekście formy ustrojowej Andory, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2004, nr 18 (4).
 
ISSN:1640-8888