PL EN RU
CATCH-ALL PARTY MODEL – IS IT POSSIBLE TO RESIST THE TENDENCIES? PARTIES OF THE HUNGARIAN NATIONAL MINORITY IN ROMANIA AND SLOVAKIA
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Дата публикации: 2019-12-18
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The aim of this article is to verify the thesis that the parties of the Hungarian minority (SMK, Most-Hid in Slovakia and UDMR in Romania) resist to the catch-all trend. The period from the first free elections to the 2016 elections has been analyzed. The thesis has not been confirmed – the Hungarian national minority parties are catching the catch-all trend, but in the different level. It was shown that the catch-all strategy was much stronger in the Hungarian minority parties in the Slovak party system and an attempt was made to clarify this difference.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (9)
1.
Birnir J., Ethnicity and Electoral Politics, Cambridge 2007.
 
2.
Burakowski A., System polityczny współczesnej Rumunii, Warszawa–Kraków 2014.
 
3.
Ishiyama J., Breuning M., What is in a name? Ethnic party identity and democratic development in post-communist politics, „Party Politics”, 2011, 17/2.
 
4.
Kasprowicz D., „Europejskimi oczami, z transylwańską duszą” – etnoregionalizm Unii Demokratycznej Węgrów (UDMR) w Rumunii, „Annales Universitatis Paedagogicae” 2013, nr IX.
 
5.
Kirchheimer O., Political parties and political development, Princeton 1966.
 
6.
Mair P., Party System Change: Approaches and Interpretations, Oxford 1997.
 
7.
Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern Europe, Kraków 2017.
 
8.
van Biezen I., On the theory and practice of party formation and adaptation in new democracies, „European Journal of Political Research” 2005, vol. 44.
 
9.
Wojtas K., Partie etniczne Europy Środkowej w wyborach parlamentarnych i lokalnych. Etnicyzacja systemów partyjnych? [w:] M. Drzonek, M. Musiał-Karg, A. Wołek (red.), Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top