PL EN RU
PEOPLE’S PARTY OUR SLOVAKIA – CONTINUATION OR NOVELTY IN THE PARTY SYSTEM OF SLOVAKIA?
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Дата публикации: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The aim of the article is to examine whether the Radical right People’s Party Our Slovakia is a novelty in the Slovak party system or is the continuation of the fascist doctrine of the Hlinka’s Slovak People’s Party. Two questions have been raised: 1. Are there common programming elements between the interwar H’SLS and contemporary L’SLS?; 2. Are there similarity of the geographical distribution of the votes for these two parties?
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (19)
1.
Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013, Regionálne centrum Rozvojového programu OSN Pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave, UNDP 2014.
 
2.
J. Balazova, Problem naroda v slovenskom filozofickom mysleni v prvej polovci 20. Storocia, „Filozofia” 2001, t. 56/1.
 
3.
A. Bartlova, Hlinkova Slovenska Ludowa Strana, [w:] J. Malir, P. Marek (red.), Politicke strany. Vyvoj politickych stran a hnuti v ceskych zemich a Ceskoslovensku, t. I – 1861–1938, Brno 2005.
 
4.
I. Jašurek, Tisova koncepcia národa. Spor univerzálneho humanizmu a národného partikularizmu, „Central European Political Studies Review” 2005, vol. VI, nr 2–3.
 
5.
A. Kluknavska, J. Smolík, We hate them all? Issue adaptation of extreme right parties in Slovakia 1993–2016, „Communist and Post-Communist Studies” 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.po... (dostęp: 2.09.2017).
 
6.
A. Kluknavská, Krajne pravicové strany v parlamentných volbách 2012 na Slovensku, „Rexter” 2012, t. 1.
 
7.
L. Kopecek, Demokracie, dyktatury a politicke strannictvi na Slovensku, Brno 2006.
 
8.
V. Krivy, Volby 2006: stare i nove vzorce rozdelani volicskych hlasov, [w:] G. Meseznikov, O. Gyarfasova, M. Kollar (red.), Slovenske volby 2006, Bratislava 2006.
 
9.
M. Kusy, Slovak Exceptionalism, [w:] J. Musil (red.), The End of Czechoslovakia, Budapest 1997.
 
10.
S. Levitsky, L. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War Era, Cambridge 2010.
 
11.
S. Levitsky, L. Way, The rise of competitive authoritarianism, „Journal of Democracy” 2002, vol. 2.
 
12.
L. Liptak, Andrej Hlinka, [w:] D. Kovac (red.), Muzi deklaracje, Bratislava 2000.
 
13.
G. Mesežnikov, O. Gyárfášová, Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku: Stav, trendy, podpora, Bratislava 2016.
 
14.
C. Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge 2007.
 
15.
C. Mudde, The ideology of the extreme right, Manchester 2000.
 
16.
J. Rychlik, Cesi a Slovaci ve 20. stoleti. Cesko-slovenske wstahy 1914–1945, Bratislava 1997.
 
17.
J. Tiso, Ideológia Slovenskej ľudovej strany, Praha 1930.
 
18.
K. Wojtas, Bańska Bystrzyca – bastion partyjny i trampolina do sukcesu ogólnopaństwowego L’SNS?, „Acta Politica”.
 
19.
K. Wojtas, Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top