PL EN RU
Catch-all – czy można oprzeć się tendencjom? Partie węgierskiej mniejszości narodowej w Rumunii i na Słowacji
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 18-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem tekstu jest weryfikacja tezy, że partie mniejszości węgierskiej (SMK, Most-Hid na Słowacji oraz UDMR w Rumunii) oparły się tendencji catch-all. Analizie poddano okres od pierwszych wolnych wyborów do wyborów w 2016 r. Teza postawiona w tym tekście nie została potwierdzona – partie węgierskiej mniejszości narodowej poddają się tendencji catch-all, jednak w różnym stopniu. Pokazano, że strategia catch-all jest o wiele silniejsza wśród partii węgierskich w słowackim systemie partyjnym oraz podjęto próbę wyjaśnienia tej odmienności.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Birnir J., Ethnicity and Electoral Politics, Cambridge 2007.
 
2.
Burakowski A., System polityczny współczesnej Rumunii, Warszawa–Kraków 2014.
 
3.
Ishiyama J., Breuning M., What is in a name? Ethnic party identity and democratic development in post-communist politics, „Party Politics”, 2011, 17/2.
 
4.
Kasprowicz D., „Europejskimi oczami, z transylwańską duszą” – etnoregionalizm Unii Demokratycznej Węgrów (UDMR) w Rumunii, „Annales Universitatis Paedagogicae” 2013, nr IX.
 
5.
Kirchheimer O., Political parties and political development, Princeton 1966.
 
6.
Mair P., Party System Change: Approaches and Interpretations, Oxford 1997.
 
7.
Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern Europe, Kraków 2017.
 
8.
van Biezen I., On the theory and practice of party formation and adaptation in new democracies, „European Journal of Political Research” 2005, vol. 44.
 
9.
Wojtas K., Partie etniczne Europy Środkowej w wyborach parlamentarnych i lokalnych. Etnicyzacja systemów partyjnych? [w:] M. Drzonek, M. Musiał-Karg, A. Wołek (red.), Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top