PL EN RU
Aktywność poselska liderów ugrupowań politycznych Sejmu RP w VIII kadencji (2015–2019)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współcześnie wiele uwagi poświęca się liderom ugrupowań politycznych ze względu na to, że nadają oni kierunek w jakim zmierza ugrupowanie polityczne oraz mogą kreować politykę rządu w przypadku partii tworzących koalicję rządową. Nie bez znaczenia jest również rola mediów, które skupiają się na przedstawianiu czołowych polityków oraz ich poczynań. Odpowiedzialność, jaka spoczywa na przywódcach politycznych, jest wielowymiarowa, zwykle dotyczy również kwestii związanych z pełnieniem mandatu posła. W artykule dokonano analizy aktywności posłów, którzy jednocześnie stali na czele ugrupowań politycznych posiadających swoją reprezentację w Sejmie RP VIII kadencji. Podjęte badania mogą stanowić podstawę do szerszej dyskusji na temat roli, jaką liderzy ugrupowań odgrywają w parlamencie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
Aichholzer J., Willmann J., Desired personality traits in politicians: Similar to me but more of a leader, «Journal of Research in Personality» 2020, vol. 88.
 
2.
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 
3.
Chrobaczyńska-Plucińska R., Posłanki na Sejm PRL II kadencji (1957–1961). Cechy socjopolityczne i aktywność poselska, «Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych» 2019, nr 2(7).
 
4.
Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006.
 
5.
Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.
 
6.
Kowalski M., Wybory parlamentarne 2015, [w:] M. Kowalski, P. Śleszyński (red.), Atlas wyborczy Polski, Warszawa 2018.
 
7.
Kupis M., Ewolucja instytucji interpelacji poselskiej w polskim parlamentaryzmie, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2012, nr 1 (9).
 
8.
Meller A., Aktywność parlamentarna senatorów II Rzeczypospolitej na przykładzie obecności Narodowej Demokracji w Senacie II kadencji (1928–1930), «Świat Idei i Polityki» 2020, tom 19.
 
9.
Modrzejski A., Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Elbląg 2011.
 
10.
Mordwiłko J. (red.), Prawa i obowiązki posła, Warszawa 1993.
 
11.
Piękoś K., Analiza ilościowa aktywności posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z województwa podkarpackiego (2005–2019), «Athenaeum Polskie Studia Politologiczne» 2020, vol. 65.
 
12.
Plecka D., Partia polityczna, [w:] J. Marszałek-Kawa, D. Plecka (red.), Leksykon wiedzy politologicznej, Toruń 2018.
 
13.
Sielski J., Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni), «Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; Res Politicae» 2012, vol. 4, wydanie specjalne.
 
14.
Tomczak Ł., Przywódcy polskich partii politycznych, «Preferencje Polityczne: postawy, identyfikacje, zachowania» 2011, No. 2.
 
15.
Zawadzka B., Status posła, Warszawa 1994.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top