PL EN RU
THE CONSTITUTIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH
 
More details
Hide details
1
Институт политических наук Варшавского университета, Польша
 
 
Publication date: 2019-12-18
 
 
Studia Politologiczne 2019;52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article author considers some issues related to the preparation of a textbook on the constitutional law of the European Union. Author touched on the topic of the range of problems covered in general, and individual issues in particular. Stresses, why it is worth talking about them, which justifies their presence in the textbook.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (3)
1.
J. Jaskiernia, Polska nauka prawa konstytucyjnego na przełomie wieków – jakie kryteria i przesłanki ocen?, [в:] M. Zubik (ред.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010.
 
2.
J. Szymanek, Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2006.
 
3.
K. A. Wojtaszczyk, Studia europejskie z perspektywy nauk prawnych, [в:] J. Czaputowicz (ред.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top