PL EN RU
Аксиологический подход в освещении политической проблематики Польши в 1989–2005 годах
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Доктор философии, ассистент кафедры Международной информации Львовского политехнического национального университета, Львов, Украина
 
 
Дата публикации: 2020-06-15
 
 
Studia Politologiczne 2020;56
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Статья посвящена аксиологическим аспектам проблемы освещения общественно-политической жизни Польши в 1989‒2005 гг., проблемы против- опоставления так называемого «посткоммунистического синдрома» традиционным моральным постулатам. Аксиологичность – общее направление польской политической публицистики. Именно преобладание акцента на традиционные нравственные ценности, вопрос морали составляют особенность политической культуры польского общества, что находит свое место в характере общественно- политического дискурса. Анализ осуществляется на примере изданий: «Tygodnik Powszechny» и «Niedziela». Социально-политический контент анализируемых публикаций разделен по тематических блокам, которые выражают главную публицистическую проблематику общественно-политической коммуникации Польши: «Солидарность» ‒ публикации об гражданском движении «Солидарность» в Польше; «Посткоммунистическое сознание» ‒ тематический блок, главный акцент которого делается на критическом переосмыслении коммунистического прошлого; «Современная польская политика» ‒ обсуждение современного становления польского государства, его социально-политического устройства, а также тематический блок «Экуменическое сочетание» ‒ статьи «Niedzieli», которые пропагандируют религиозное и национальное объединение церквей.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (27)
1.
A. Bogdanowski, Wybory, «Niedziela» 1994, № 19.
 
2.
K. Bortnik, Uroczystości nie tylko w Pawlice na Ukrainie, ale i w Krasiczynie, «Biuletyn Ukrainoznawczy» 2003, № 1.
 
3.
P. Gach, Chrześcijaństwo w postkomunistyczniej Europie, «Niedziela» 1996, № 42.
 
4.
J. Goryszewski, Polska gospodarka u progu 1994 roku, «Niedziela» 1994, № 4.
 
5.
R. Graczyk, Musi nastąpić przebudowa systemu (Rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim), «Tygodnik Powszechny» 1989, № 7.
 
6.
I. Hofman, Wzór redaktora i model redakcji: «Tygodnik Powszechny», «Polityka», «Twórczość», «Prasa dawna i współczesna» 2000, № III.
 
7.
K. Klauza, Wołanie o etycę w polityce, «Niedziela 1999, № 25.
 
8.
A. Kłoczowski, Co dalej polski inteligencie?, «Tygodnik Powszechny» 1989, № 1.
 
9.
M. Koprowski, Sojusz ognia i wody, «Niedziela» 1993, № 7.
 
10.
K. Łaszkiewicz, Nabrzmiały problem – reprywatyzacja, «Niedziela» 1994, № 44.
 
11.
A. Lepa, Powrót mitów, «Niedziela» 1997, № 42.
 
12.
D. Morawski, Droga ku jedności, «Niedziela» 1995, № 26.
 
13.
S. Niesołowski, Efekt Szczypiorskiego, «Niedziela» 1994, № 5.
 
14.
W. Piwowarski, Ideologia chrześcijańskiej demokracji, «Niedziela» 1993, № 9.
 
15.
E. Polak-Pawkiewicz, Mit otwartości, «Niedziela» 1999, № 15.
 
16.
T. Regiewicz, Gorący oddech demokracji, «Niedziela» 1999, № 25.
 
17.
S. Remuszko, Jak uniknać «polskiego piekła», «Tygodnik Powszechny» 1990, № 20. Cz. Ryszka, Integracja jest nieetyczna, «Niedziela» 2002, № 40.
 
18.
J. Sczepański, Obyczajność polityki, «Tygodnik Powszechny» 1995, № 50.
 
19.
W. Słonka, Sumienie w państwie? – Tak? – Sumienie upaństwowione? – Nie!, «Niedziela» 1995, № 8.
 
20.
S. Stauna, Początek nowego etapu, «Niedziela» 1989, № 16.
 
21.
P. Szostok, Współczesna prasa samorządowa w województwie śląskim. Analiza prasoznawczo – politologiczna wybranych tytułów, Katowice 2009.
 
22.
M. Tabaka, Jana Pawła II zmaganie się z komunizmem, «Niedziela» 1999, № 15.
 
23.
A. Tatarkiewicz, Pytanie o tożsamości, «Tygodnik Powszechny» 1993, № 14.
 
24.
J. Tischner, Smugi cienia czyli wiara religijna po komunizmie, «Tygodnik Powszechny» 1993, № 1.
 
25.
A. Troszyńska, Dialog, który zaowocował pojednaniem, «Niedziela» 1996, № 2.
 
26.
J. Zakrzewska, O konstytucję Rzeczypospolitej, «Tygodnik Powszechny» 1990, № 10.
 
27.
M. Zięba, Dwa, a nawet trzy liberalizmy, «Tygodnik Powszechny» 1993, № 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top