PL EN RU
Axiological approach in reporting polish political issues in 1989–2005
 
More details
Hide details
1
Доктор философии, ассистент кафедры Международной информации Львовского политехнического национального университета, Львов, Украина
 
 
Publication date: 2020-06-15
 
 
Studia Politologiczne 2020;56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article explores the “post-communist syndrome” in the functioning of the Polish state. The analysis is carried out on the example of certain specific features of the political culture of Polish society: axiological, that is, the predominance of traditional moral values in public opinion. Axiologicality is a general area of Polish political journalism. The values and political problems in the context of morality are put first. The article analyzes the axiological aspects of the problem of coverage of the functioning of the Polish state 1989–2005 years. The analysis is carried out on the example of publications: “Tygodnik Powszechny” and “Niedziela”. Socio-political communication of Polish journalism in problem-thematic content is investigated in thematic blocks ‒ several articles of Polish publications, united in one topic. The general analysis of the articles is carried out in such thematic blocks, which express the main problems of the Polish editions: “Solidarnost’” ‒ publications on the liberation movement in Poland, the organization Solidarnost’; “Postcommunist consciousness” is a thematic block whose main focus is on the critical rethinking of the communist past; “Contemporary Polish politics” is a discussion of the modern formation of the Polish state, structure, regime, modern politics, as well as the thematic block “Ecumenical combination” ‒ articles “Niedzieli”, which promote the religious and national association of churches.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (27)
1.
A. Bogdanowski, Wybory, «Niedziela» 1994, № 19.
 
2.
K. Bortnik, Uroczystości nie tylko w Pawlice na Ukrainie, ale i w Krasiczynie, «Biuletyn Ukrainoznawczy» 2003, № 1.
 
3.
P. Gach, Chrześcijaństwo w postkomunistyczniej Europie, «Niedziela» 1996, № 42.
 
4.
J. Goryszewski, Polska gospodarka u progu 1994 roku, «Niedziela» 1994, № 4.
 
5.
R. Graczyk, Musi nastąpić przebudowa systemu (Rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim), «Tygodnik Powszechny» 1989, № 7.
 
6.
I. Hofman, Wzór redaktora i model redakcji: «Tygodnik Powszechny», «Polityka», «Twórczość», «Prasa dawna i współczesna» 2000, № III.
 
7.
K. Klauza, Wołanie o etycę w polityce, «Niedziela 1999, № 25.
 
8.
A. Kłoczowski, Co dalej polski inteligencie?, «Tygodnik Powszechny» 1989, № 1.
 
9.
M. Koprowski, Sojusz ognia i wody, «Niedziela» 1993, № 7.
 
10.
K. Łaszkiewicz, Nabrzmiały problem – reprywatyzacja, «Niedziela» 1994, № 44.
 
11.
A. Lepa, Powrót mitów, «Niedziela» 1997, № 42.
 
12.
D. Morawski, Droga ku jedności, «Niedziela» 1995, № 26.
 
13.
S. Niesołowski, Efekt Szczypiorskiego, «Niedziela» 1994, № 5.
 
14.
W. Piwowarski, Ideologia chrześcijańskiej demokracji, «Niedziela» 1993, № 9.
 
15.
E. Polak-Pawkiewicz, Mit otwartości, «Niedziela» 1999, № 15.
 
16.
T. Regiewicz, Gorący oddech demokracji, «Niedziela» 1999, № 25.
 
17.
S. Remuszko, Jak uniknać «polskiego piekła», «Tygodnik Powszechny» 1990, № 20. Cz. Ryszka, Integracja jest nieetyczna, «Niedziela» 2002, № 40.
 
18.
J. Sczepański, Obyczajność polityki, «Tygodnik Powszechny» 1995, № 50.
 
19.
W. Słonka, Sumienie w państwie? – Tak? – Sumienie upaństwowione? – Nie!, «Niedziela» 1995, № 8.
 
20.
S. Stauna, Początek nowego etapu, «Niedziela» 1989, № 16.
 
21.
P. Szostok, Współczesna prasa samorządowa w województwie śląskim. Analiza prasoznawczo – politologiczna wybranych tytułów, Katowice 2009.
 
22.
M. Tabaka, Jana Pawła II zmaganie się z komunizmem, «Niedziela» 1999, № 15.
 
23.
A. Tatarkiewicz, Pytanie o tożsamości, «Tygodnik Powszechny» 1993, № 14.
 
24.
J. Tischner, Smugi cienia czyli wiara religijna po komunizmie, «Tygodnik Powszechny» 1993, № 1.
 
25.
A. Troszyńska, Dialog, który zaowocował pojednaniem, «Niedziela» 1996, № 2.
 
26.
J. Zakrzewska, O konstytucję Rzeczypospolitej, «Tygodnik Powszechny» 1990, № 10.
 
27.
M. Zięba, Dwa, a nawet trzy liberalizmy, «Tygodnik Powszechny» 1993, № 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top