PL EN RU
Bad Ballerina or Good Tailor? On the Condition of the Polish Political and Administrative Sciences in the Perspective of the Third Criterion for Evaluating the Quality of Research
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Дата публикации: 2023-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article concerns the analysis of the impact of the discipline of political science and administration on the functioning of society and the economy in the perspective of third criterion of the evaluation of scientific disciplines. 75 impact descriptions for the years 2017–2021, submitted by 34 universities, were analysed. The author’s intention is: to discuss the results of the evaluation, to systematise the areas of influence of political science centres, to determine the scope and significance of the declared impact, to discuss the role of research units in creating the impact. In order to achieve the set goals, secondary data from the RAD-on system and the Ministry of Education and Science (MEiN) were used, as well as primary data, including information from representatives of the discipline and participant observation while preparing of evaluation at the home university and performing an expert work.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (14)
1.
Banaś M., Czech F., Kołaczek M., Podsumowanie: trzecia misja uczelni i różne drogi jej realizacji, [w:] M. Banaś, F. Czech, M. Kołaczek (red.), Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, https://doi. org/10.12797/9788381381529.17.
 
2.
Dalton R.J., The Expansion of the Political Science Dataverse, [w:] Th. Boncourt, I. Engeli, D. Garzia (red.), Political science in Europe: achievements, challenges, prospects, Rowman & Littlefield, London 2020, https://hdl.handle.net/1814/68....
 
3.
Filipowicz S., Nauka i reformatorzy. Kilka uwag na temat przeprowadzonych w Polsce reform, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 46.
 
4.
Godin B., Doré C., Measuring the impacts of science: beyond the economic dimension, Paper presented at the HIST Lecture, Helsinki Institute for Science and Technology Studies, Helsinki 2005, www.csiic.ca/PDF/Godin_Dore_Impacts.pdf.
 
5.
Kawalec P., Ewaluacja – teoria i metodologia, [w:] Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej, Warszawa 2017.
 
6.
Karwat M., Politologia – między akademickością, użytkowością i medialnością, «Studia Krytyczne/ Critical Studies» 2016, nr 3.
 
7.
Korporowicz L., Poza granice parameryzacji, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio N, Educatio Nova» 2019, nr 4, https://doi.org/10.17951/en.20....
 
8.
Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, Kraków 2012.
 
9.
Kromolicka B., „Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?, «Pedagogika Szkoły Wyższej» 2018, nr 14, 10.18276/psw.2017.2-07.
 
10.
Prawelska-Skrzypek G., Maciąg J., Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia na przykładzie wybranych krajów, [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej, Warszawa 2017.
 
11.
Stockmann R., Meyer W., Functions, methods and concepts in evaluation research, Palgrave Macmillan, London 2013, https://doi.org/10.1057/978113....
 
12.
Warczok T., Zarycki T., Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności, «Nauka i Szkolnictwo Wyższe» 2018, nr 1(51), https://doi.org/10.14746/nisw.....
 
13.
Wróblewska M.N., Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski, «Nauka i Szkolnictwo Wyższe» 2017, nr 1(49), https://doi.org/10.14746/nisw.....
 
14.
Żukiewicz P., Fellner R., Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej, Wrocław 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top