PL EN RU
THE CONCEPTUAL FRAMEWORK: THE STUDY OF STATE BRANDING
 
More details
Hide details
1
doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Economic globalization and the intensification of international interdependence have prompted the deepening of the mechanism of political and economic unification. The result of these processes is the penetration of enterprises and the state. The product development and marketing strategies that were the domain of private companies and corporations are being taken over by the public sector. Each item or service must be distinguished from the competing product by the appropriate symbol, name, term or logo called the brand. In the process of globalization, the state has entered the branding sphere. As a result, the concepts of national branding, country branding, and political branding have emerged. The concepts assumed the state as a brand. The purpose of the study is to analyze branding in the context of placing this subject of cognitive research in political studies and to study the problem of defining branding and a brand using the etymology of terms.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (16)
1.
Anholt S., Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Warszawa 2006.
 
2.
Blackett T., What is a brand?, [w:] R. Clifton (ed.), Brand and Branding, London 2003.
 
3.
Bodio T., Świadomość i zachowania polityczne, «Studia Nauk Politycznych» 1985, nr 5–6.
 
4.
Bodio T., Polityka „bez ideologii”, «Magazyn Sztuki» 2004, Nr 29.
 
5.
Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Warszawa 2014.
 
6.
Dibb S., Rethinking the brand concept: New brand orientation, «Corporate Communication: An International Journal» 2001, No 6 (4).
 
7.
Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2001.
 
8.
Keller K.L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i zarządzanie, Warszawa 2011.
 
9.
Kluge F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 2002.
 
10.
Olins W., Trading Identities: Why Countries and Companies are Taking on Each Other’s Roles, London 1999.
 
11.
Pietrasieński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, Warszawa 2005.
 
12.
Roll M., Asian brand strategy: How Asia Builds Strong Brands, Nowy Jork 2006.
 
13.
Smith A., National Identity, Las Vegas 1991.
 
14.
True J., Globalisation and Identity, [w:] R. Miller (ed.), Globalisation and Identity, South Melbourne 2006.
 
15.
Wang J., Localising Public Diplomacy: the role of sub-national actors in nation branding, «Place Branding» 2006, vol. 2, no. 1.
 
16.
Wyciechowska I., Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top