PL EN RU
Wpływ i władza w systemie demokratycznym
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dobrym zwyczajem jest uzasadnienie sensu naukowego przygotowywanych projektów badawczych, odtworzenie celów, motywacji autorów. Ostatnie lata przyniosły lub restaurowały szereg pytań badawczych dla politologów, zajmujących się zarówno teorią jak i praktyką funkcjonowania systemów demokracji liberalnej. Coraz bardziej natarczywa staje się teza, iż w naszym kontekście cywilizacyjnym demokracja liberalna znajduje się „na zakręcie” (oczywiście już nie pierwszym). Coraz liczniejsza staje się grupa państw, które kwestionują aksjologiczne, normatywne i instytucjonalne podstawy demokracji liberalnej. Narastają liczne pęknięcia i sprzeczności targające społecznościami – z etykiety – demokratycznymi, obywatelskimi, liberalnymi. Potęgują się napięcia w ramach struktury własnościowej, dystrybucji i redystrybucji dóbr, zarówno wewnątrzsystemowe jak i międzyregionalne (vide: kapitalizm peryferyjny). Tym zagadnieniom poświęcone są teksty w przedkładanym tomie "Studiów Politologicznych".
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top