PL EN RU
Fifth French Republic Towards Historical Heritage
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2024-02-13
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The historicity of the Constitution of the Fifth French Republic has a special dimension. In the preamble and in the articles of the first Chapter, reference is made to the heritage of the French Revolution and identification with its principles is emphasised. We are therefore dealing with a case of the Constitution that explicitly refers not to the entire historical heritage of France but to an exceptional moment in its history. This reference has a very real meaning because the legacy of the French Revolution affects the constitutional reality of today’s France. This applies in particular to the specially conceive d idea of the sovereignty of the nation, the principles of indivisibility and the secularity of the Republic. At the same time, under the Constitution of the Fifth Republic, there has been an interpretation of the legacy of the Revolution in terms that are critical of the Jacobin tradition, which allowed for a broad consensus on it. On the other hand, it can be argued that the Constitution is not fully representative in the dimension of history, as the legacy of pre-revolutionary France occupies a vital place in public education and in the politics of memory.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (28)
1.
Assemblee Nationale, Rassembler la Nation autour d’une mémoire partagée. Rapport d’information n° 1262, Paryż 2008.
 
2.
Baszkiewicz J., Francja nowożytna, Poznań 2002.
 
3.
Courtois St., Czarna księga komunizmu, Warszawa 1999.
 
4.
Delsol Ch., Parę zapisków o republice francuskiej, [w:] Idee republikańskie, Warszawa 2011.
 
5.
Echappe O., La laicite de la Republique; entre Constitution et passion, [w:] Les 50 ans de la Constitution, Paryż 2008.
 
6.
Furet F., Prawdziwy koniec rewolucji francuskiej, Kraków 1994.
 
7.
Garlicki L., Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we Francji, Warszawa 1993.
 
8.
Godechot J., Les constitutions de la France depuis 1789, Paryż 2018.
 
9.
Janasz T., Państwo Francuskie 1940–1944. Ideologia, organizacja, prawo, Warszawa 1977.
 
10.
Kubuj K., Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Warszawa 2018.
 
11.
La Documentation Française, Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution Présidé par Simone Veil, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, Paryż 2008.
 
12.
Lanson G., Tuffrau P., Historia literatury francuskiej w zarysie, Warszawa 1965.
 
13.
Luchaire F., Cognac G. (red.), La Constitution de la République Française. Analyses et commentaires, Paryż 2008.
 
14.
Maus D., Les grands décisions du Conseil Constitutionnel, Paryż 2017.
 
15.
Mesnard A., Droit et politique de la culture, Paryż 1990.
 
16.
Michelet J., Jeanne d ‘Arc, Paryż 2017.
 
17.
Milner S., Parsons N., Reinveiting France, Londyn 2003.
 
18.
Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji, Warszawa 1996.
 
19.
Nora P., Les Lieux de mémoire, Paryż 2022.
 
20.
Nora P., Między pamięcią a historią, Kraków 2023.
 
21.
Pomian K., Muzeum. Historia światowa. Zakotwiczenie w Europie 1789–1850, Warszawa 2023.
 
22.
Remond R., Prawice we Francji dziś, Warszawa 2018.
 
23.
Seguin Ph., Oui, nous voulons l’Europe, mais debout, [w:] M. Mopin (opr.), Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, Paryż 1988.
 
24.
Szlachta B., Pietrzyk-Reves D., Republika, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004.
 
25.
Ujazdowski K.M., Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej, Kraków 2013.
 
26.
Ujazdowski K.M., Ustrojowa pozycja sądownictwa we Francji. Między polityzacją a korporacjonizmem, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» nr 4, Toruń 2020.
 
27.
Weiler J., Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość, Poznań 2003.
 
28.
Zięba M., Język francuski jako niematerialne dobro kultury i prawne formy jego ochrony, [w:] Węzłowe problemy ochrony dziedzictwa kulturowego, t. II, Kraków 2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top