PL EN RU
Tendencje niedemokratyczne w Republice Słowackiej
 
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
 
Дата публикации: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article deals with the evolution of the political system in the Slovak Republic following the dissolution of Czechoslovakia with an indication of the non-democratic trends emerging from 1993 to 2016. Based on democracy indicators, there are two periods in which manifestations of non-democratic behavior occured and they triggered a response from the international community in the form of criticism of the government’s actions and lowering the democratic views of the country. The first period covers the years of Prime Minister Vladimír Mečiar’s rule ( 1993–1998), and the second one concerns the years 2006–2010 when Robert Fico’s First Government was active. The author points out the causes, manifestations and effects of these non-democratic behaviors for the political system, internal and foreign policy of the Slovak Republic.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (15)
1.
P. Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kreta droga do nowoczesnego państwa, Warszawa 2010.
 
2.
E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Kraków 2015.
 
3.
M. Cichosz, Gabinety na Słowacji po 1990 roku, [w:] E. Pałka (red.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Wrocław 2010.
 
4.
R. Glajcar, S. Kubas, Democratisation in Poland in Light of Quantitative Analysis Based on Selected Indices of the years 2006–2016, [w:] A. Turska-Kawa, M. Haček (red.), Democratisation Processes in Poland and Slovenia. Comparative Study, Maribor, 2016.
 
5.
J. Groszkowski, Przedwyborcze afery zmieniają słowacka scenę polityczną, Analizy OSW, 7.03.2012, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... (dostęp: 20.08.2017).
 
6.
J. Groszkowski, Słowacja: przyspieszone wybory ceną za ratyfikacją reformy EFSF, Analizy OSW, 12.10.2011, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... (dostęp: 20.08.2017).
 
7.
L. Kopeček, P. Spáč, System partyjny Słowacji, [w:] E. Pałka (red.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Wrocław 2010.
 
8.
B. Pytlik, Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa 2013.
 
9.
W. Szewczak, Jak zmierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 1.
 
10.
S. Szomolányi, Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, [w:] P. Bajda (red.), Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, Warszawa 1999.
 
11.
P. Ukielski, Słowacja, „Europa Środkowo-Wschodnia” 2008, nr XVIII.
 
12.
W. Zakrzewski, Republika Słowacka, [w:] E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych. t. 2, Lublin 2002.
 
13.
R. Zenderowski, System partyjny Republiki Słowackiej (1993–2002), „Annales Universitatis Mariea Curie-Skłodowska” 2004, vol. XI.
 
14.
M. Zielenkiewicz, Wpływ zmian instytucjonalnych na wzrost gospodarczy w krajach transformacji i rozwijających się, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 213.
 
15.
P. Żukiewicz, Przywództwo labilne. Mechanizm powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego, Wrocław–Poznań 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top