PL EN RU
INFORMATION RETRIEVAL TECHNIQUES IN SOCIAL MEDIA FOR OPEN SOURCE INTELLIGENCE PURPOSE
 
More details
Hide details
1
doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie informatologii
 
2
Redaktor prowadząca portalu Rynek informacji
 
 
Publication date: 2020-01-15
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Social media has become a popular information channel for a large part of society. The amount of information that is placed there every day remains mostly beyond the reach of search engines. The purpose of this article is to show the techniques and tools that can be used to search and explore social media. Only those tools that operate on the Polish market and are free at least in the basic version are presented.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (5)
1.
Bartosik-Purgat M., Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych – przykład Facebooka, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 6.
 
2.
Dzikowski J., Wyszukiwanie danych osobowych w internecie dla celów informatyki śledczej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2013, nr 1.
 
3.
Karasek P., Analiza informacji z mediów społecznościowych jako narzędzie wspierające kontrolę bezpieczeństwa w procedurach migracyjnych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2018, nr 19.
 
4.
Merrell K., The History of Social Media: Social Networking Evolution!, https://historycooperative.org... (dostęp: 27.01.2019).
 
5.
Omad D., Bartlett J., Miller C., Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT), „Intelligence and National Security” 2012, nr 27 (6).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top