PL EN RU
SOFT POWER OF THE EUROPEAN UNION
 
 
More details
Hide details
1
kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UŁ
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changes in the international situation after 1989 required a change in the thinking of Europe as a group of cooperating countries which are able to secure a satisfactory level of security. Security that could be achieved by the use of EU’s soft power resources, which are: its culture, its values and conduct of foreign policy. Both popular culture and high culture confirms the position of the leading countries in Europe and is also developed through joint action. Europe’s power is also its efficient educational and management system, which determines the socioeconomic model. Another important aspect of Europe’s power is the socio-political factor with enormous range of civil liberties.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (21)
1.
Balcerowicz B., Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku, Warszawa 2002.
 
2.
Bohr S., Sanctions by the United Nations Security Council and the European Community, „European Journal of International Law” 1993, nr 3.
 
3.
Czaputowicz J., System czy bezład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, Warszawa 1998.
 
4.
Fiszer J.M. (red.), Europejska Polityka Sąsiedztwa, Warszawa 2012.
 
5.
Ginsberg R., Foreign Policy Actions of the European Community: The Politics of Scale, London 1989.
 
6.
van Ham P., Social Power in International Politics, New York 2010.
 
7.
Hill Ch., Cheques and balances.The European Union’s soft power strategy, [w:] I. Parmar, M. Cox (red.), Soft Power and US Foreign Policy. Theoretical, historical and Contemporary Perspectives, New York 2010.
 
8.
Hardt M., Negri A., Imperium, Warszawa 2005.
 
9.
Henrikson A.K., Niche Diplomacy in the World Public Arena: the Global Corners of Canada and Norwey, [w:] J. Mellisen (red.), The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations, New York 2005.
 
10.
Joffe J., Wielkie mocarstwa, Warszawa 1999.
 
11.
Kagan R., Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.
 
12.
Kennedy P., Mocarstwa świata: rozkwit, upadek: przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Warszawa 1994.
 
13.
King T., Human Rights In European Foreign Policy: Success Or failure for.
 
14.
Post-modern Diplomacy?, „EuropeanJournal of International Law” 1999, nr 2.
 
15.
Kleinowski M., Siła państw w Unii Europejskiej. Formalno-prawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2014.
 
16.
Matuszewska J., Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, Warszawa 2010.
 
17.
Nye J.S., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.
 
18.
Nye J.S., Think Again: Soft Power, „Foreign Policy” 2006, nr 3.
 
19.
Powirska L., Granice potencjału mediacyjnego Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 35.
 
20.
Rifkin J., Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, Warszawa 2005.
 
21.
Zięba R., Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, [w:] T. Łoś- Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top