PL EN RU
COURTS, JUDGES AND UNDEMOCRATIC CHANGES
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Publication date: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to the constitution, Republic of Poland is a democratic state ruled by law, where the system of government shall be based on the separation of and balance between the legislative, executive and judicial powers. Very important is, that the courts and tribunals shall constitute a separate power and shall be independent of other branches of power. Unfortunately in Poland, like in other counties, we can notice attempts by the politicians to subordinate the Constitutional Tribunal and courts. This is a task for judges to counteract this, which is possible because there is a provision in Polish Constitution, that The Constitution shall be the supreme law and the provisions of the Constitution shall apply directly, unless the Constitution provides otherwise.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (11)
1.
R. Balicki, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, nr 4.
 
2.
B. Banaszak, Nota do art. 10, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 
3.
J. Bocheńska, Erdoganizm a demokracja w Turcji, „Biuletyn Opinie FAE” 2014, nr 14.
 
4.
M. Gutowski, P. Kardas, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Palestra” 2016, nr 4.
 
5.
F. Hörcher, Nowa Ustawa Zasadnicza, walka o wolność i stabilizację gospodarczą. Trzy aspekty drugiego rządu Orbána, [w:] L. Skiba, M. Rapkiewicz, M. Kędzierski (red.), Węgry Orbána – wzór czy przestroga?, Warszawa 2014.
 
6.
E. Łętowska, Dekalog dobrego sędziego, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, nr 1.
 
7.
M. Matusiak, Wielki skok. Turcja pod władzą Erdogana, „Punkt Widzenia” 2015, nr 51.
 
8.
M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.
 
9.
M. Safjan, O relacjach trzeciej władzy z władzą ustawodawczą i wykonawczą, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2009, z. 1.
 
10.
W. Sokolewicz, Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.
 
11.
A. Wasilewski, Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 1998, z. 8.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top