PL EN RU
The Regency Council from the Perspective of Polish Vilnius
 
More details
Hide details
1
Instytut Historii PAN
 
 
Publication date: 2024-02-13
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the paper is to characterize the Polish society of the NorthEastern Territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth towards the German occupation of Ober-Ost against the background of the socio-political situation in Vilnius in the years 1916–1918. As a consequence of the special policy pursued by the Germans (the implementation of war goals) and the relations that it generated, as a national group, Poles in Vilnius chose the status of a para-internal Polish party (still) abroad instead of becoming a political partner of Lithuanian Taryba.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (5)
1.
Gierowska-Kałłaur J., Geneza i konsekwencje rozłamu w gronie szubrawców wileńskich w grudniu roku 1919. O dwóch modelach polskiego patriotyzmu. 2022, [w:] J. Malicki (red.), Idee, narody, państwa, pogranicza. Tom wykładowców na jubileusz 30-lecia Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa 2022.
 
2.
Gierowska-Kałłaur J., Nastroje Polaków z Wilna i Warszawy w okresie Ober-Ostu oraz ich rola w realizacji celów polityki niemieckiej na Wschodzie, [w:] P. Cichoracki, R. Klementowski, M. Ruchniewicz (red.), Studia. Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r., Wrocław–Warszawa 2019.
 
3.
Gierowska-Kałłaur J., Społeczeństwo polskie Ziem Północno-Wschodnich byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów wobec niemieckiej okupacji Ober-Ost, [w:] G. Kucharczyk (red.), Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918, Warszawa 2019.
 
4.
Szklennik A., „Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju”. Dziennik, wstęp i oprac. J. Gierowska-Kałłaur, część I, Warszawa 2018.
 
5.
Szklennik A., „Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju”. Dziennik, wstęp i oprac. J. Gierowska-Kałłaur, część II, Warszawa 2019.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top