PL EN RU
POLICE OFFICERS OF THE SECOND REPUBLIC OF POLAND. AN OUTLINE OF THE COLLECTIVE PORTRAIT
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 
 
Дата публикации: 2019-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The officers of the State Police and Police of the Silesian Province, as one corps, were a special professional group that performed tasks which distinguished it from other professions, apart from uniformed services, in the Second Republic. Those responsibilities could not be carried out under the eight-hour system because they required round-the-clock service. Police officers were obliged to constantly observe socio-political life, both when on and off duty. In order to ensure security and public peace they conducted activities as part of the prevention/repression system, with their relevant prerogatives, the most drastic being the right to use arms. That is why it was extremely important to select appropriate candidates who would meet the expected requirements.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (24)
1.
Funkcjonariusze państwowej służby cywilnej. Wyniki spisu ze stycznia 1923 r., Warszawa 1925.
 
2.
„Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1922, 1924–1926.
 
3.
„Gazeta Policji Państwowej” 1921.
 
4.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie: Ministerstwo Sprawiedliwości.
 
5.
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934, red. J. Jeziorski, Mikołów [b.d.w.].
 
6.
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939, red. J. Jeziorski, [b.m.w.], [b.d.w.].
 
7.
Konopka E., Szkolenie szeregowych policji, „Przegląd Policyjny” 1937, nr 1.
 
8.
Kozdrowski S., Wyszkolenie policyjne w II Rzeczypospolitej, Kraków 2006.
 
9.
Kutta J., Policja w Polsce Odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918–1922. Geneza – organizacja – funkcjonowanie, Bydgoszcz 1994.
 
10.
Litwiński R., Kordian Józef Zamorski „granatowy” generał, Lublin 2018.
 
11.
Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2010.
 
12.
Mędrzecki W., Leszczyńska C. (red.), Metamorfozy społeczne, t. 9, Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2014.
 
13.
Misiuk A., Policja Komunalna – instytucja chroniąca bezpieczeństwo i porządek publiczny w początkach II Rzeczypospolitej (styczeń–czerwiec 1919 r.), „Zeszyty Naukowe WSO” 1989, nr 2.
 
14.
Muzeum Policji w Warszawie: Skorowidz do szczegółowego preliminarza budżetowego Policji Państwowej na r. 1939/40, [Warszawa 1939]. „Na Posterunku” 1927, 1938.
 
15.
Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie: Fond 121 – Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lwowie.
 
16.
Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego: Fond 274 – Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Tarnopolu.
 
17.
Pepłoński A., Geneza Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych” 1990, nr 60.
 
18.
„Policjant”, 1919.
 
19.
Rocznik Policji Państwowej 1927 r., Warszawa 1928.
 
20.
Sprengel B., Policja Państwowa w Toruniu (1920–1939), Toruń 1999.
 
21.
Stadler K., Formy wystąpienia policjanta oraz zasady stosowania niektórych środków przymusowych, Warszawa 1931.
 
22.
Suski J., W służbie publicznej na dwóch kontynentach, Warszawa 1988. Tymczasowa Instrukcja dla Policji Państwowej z komentarzami oraz uzupełniającymi przepisami służby wykonawczej, oprac. T. Wolfenburg i J. Misiewicz, Warszawa 1922.
 
23.
Wardęski H., Moje wspomnienia policyjne, Warszawa 1926.
 
24.
Zamorski K.J., Dzienniki (1930–1938), oprac. R. Litwiński, M. Sioma, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top