PL EN RU
The image of migrants during the migrant crisis on the Polish-Belarusian border in 2021 and 2022 in TVP’s news service “Wiadomosci”
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Polityk Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Дата публикации: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The research problem addressed in the text is the presentation of migrants during the migrant crisis on the Polish-Belarusian border in 2021 and 2022 in the news service “Wiadomosci” broadcast on the public television channel TVP1. The purpose of the article was to reconstruct the image of the migrants. The study of news services was conducted using qualitative content analysis and framing analysis. The study established that the image of migrants was constructed through the use of five frames: “identification”, “terrorist”, “criminal”, “tool in a hybrid war” and “barbarian” (a threat to European values). All the frames used were negative.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (17)
1.
Arendalska J., Łada-Konefał A., Sendhardt B., Sąsiedztwo w ramach, Polacy i Niemcy o sobie nawzajem w przekazie prasowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2022.
 
2.
Bachman K., Kryzys polsko-białoruski i kwestia migracji. Międzynarodowy kontekst i możliwe sposoby zarządzania, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2021, https://www.batory.org.pl/wp-c... (31.12.2022).
 
3.
Bielecka-Prus J., Retoryka lęku przed obcym w polskim dyskursie prasowym, «Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik» 2018, nr 1.
 
4.
Chouliaraki L., Georgiou M., Zaborowski R., Oomen W., The European “migration crisis” and the media. A cross-European press content analysis. A report on the press coverage of the migration phenomenon in eight European countries and the consequences of media representations for public opinion and policy choices, London School of Economics, Department of Media and Communication and Utrecht University, London 2017.
 
5.
Chouliaraki L., Stolic T., Rethinking media responsibility in the refugee ‘crisis’: a visual typology of European news, «Media, Culture & Society» 2017, vol. 39(8).
 
6.
Dębska K., Klasa ludowa i klasa średnia wobec kryzysu uchodźczego w perspektywie małego miasta, «Przegląd Socjologii Jakościowej» 2019, t. 15, nr 1.
 
7.
Duszczyk, M., Kryzys migracyjny 2015/2016, 2016, http://iminteg.uw.edu.pl/pdf/M... (31.12.2022).
 
8.
Entman R.M., Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, «Journal of Communication» 1993, vol. 43(4).
 
9.
Goffman E., Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.
 
10.
Greń P., Morawski K., Medialny obraz wroga, FNCE, Poznań 2020.
 
11.
Łodziński S., Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspect community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – czerwiec 2018, «Studia Socjologiczno-Politologiczne» 2019, nr 1 (10).
 
12.
Reese S.D., Prologue-Framing public life, [w:] S.D. Reese, O.H. Gandy Jr., A.E. Grant (red.), Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world, Lawrence, Erlbaum Mahwah 2001.
 
13.
Rust M., Kryzys na granicy: czy zmiana „białoruskiej agendy” zagraża białoruskim siłom demokratycznym?, [w:] J.M. Nowakowski, J. Olędzka, M. Rust (red.), Raport IV. Granica dyktatora. Polska i Białoruś wobec kryzysu granicznego, Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa 2021, https://studium.uw.edu.pl/wp-c... (31.12.2022).
 
14.
Urban M., Zdanowicz A., Manipulacja polityczna w mediach – mit czy rzeczywistość, «Studia Politologiczne» 2012, vol. 25.
 
15.
Vreese C.H. de, News framing: Theory and typology, «Information Design Journal & Document Design» 2005, vol. 13(1).
 
16.
Weilandt M., Wyobrażenie uchodźcy w przekazach polskich i niemieckich serwisów informacyjnych telewizji publicznej, [w:] T. Nowicki (red.), Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
 
17.
Wodak R., Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczania a gatunki języka pisanego, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu, Universitas, Kraków 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top