PL EN RU
THE STATUS AND IMPORTANCE OF THE CATHEGORIES „POLITICS” AND „POLITICAL” IN THE POLITICAL SCIENCE
 
More details
Hide details
1
profesor zwyczajny w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
 
2
adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
 
 
Publication date: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns importance of the category of policy and politics in modern political science, significant conceptual and theoretical lines of agreement and disagreement about scope of “politics” and cognate terms. The authors analyze the changes that occur in the way of thinking about the conception of theory politics and of politics as a practice. They also draw attention to the various implications of the evolution of these categories within the discipline. They analyze the way of constructing scientific models of politics, the status of normative approaches (policies and politics) within political science, and mutual influence politicians and political experts.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (23)
1.
Z. Blok, Teoria – teorie – wiedza teoretyczna, [w:] Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii, Warszawa 2011.
 
2.
Z. Blok, Spheres and mechanisms generating political phenomena and processes, „The Polish Political Science Quarterly” 2013, nr 3.
 
3.
T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.
 
4.
A. Czajowski, Polityczność działań społecznych, [w:] A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.), Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wrocław 2012.
 
5.
L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Lublin 1986.
 
6.
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 
7.
J. Goćkowski, Nauka wobec polityki i polityka wobec nauki w dwóch demokracjach masowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2005, nr 2.
 
8.
M. Karwat, Filozofia polityki jako dziedzina humanistyki, [w:] M. Szyszkowska (red.), Elementy filozofii polityki, Warszawa 1992.
 
9.
M. Karwat, Polityka rzeczowa, stronnicza i metapolityka, „Studia Polityczne” 2004, vol. 8.
 
10.
M. Karwat, W Milanowski, Działania polityczne jako składnik systemu praktyki społecznej, [w:] K. Opałek (red.), Elementy teorii polityki, Warszawa 1989.
 
11.
T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2011.
 
12.
M. Kołodziejczak (red.), Hermeneutyka politologiczna, Poznań 2009.
 
13.
B. Krauz-Mozer, Metodologia politologii w perspektywie pluralistycznej, [w:] K. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
14.
M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.
 
15.
Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2005.
 
16.
Ch. Mouffe, Polityczność, Warszawa 2008.
 
17.
Ch. Mouffe, E. Laclau, Hegemonia i strategia socjalistyczna, Wrocław 2007.
 
18.
J. Niżnik, Przedmiot poznania w naukach społecznych, Warszawa 1979.
 
19.
T. Pawłowski, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Warszawa 1986.
 
20.
R. Rosicki, On the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoning, [w:] E. Jurga Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (red.), W poszukiwaniu polityczności, Poznań 2014.
 
21.
C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.
 
22.
J. Woleński, Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.
 
23.
Sz. Wróbel, Granice polityczności, [w:] P. Dybel, Sz. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top