PL EN RU
THE LOCAL AND CONTEXTUAL FACTORS OF CRYSTALIZATION OF THE ELECTORATES IN THE NEW POLITICAL DIVISION
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 
 
Дата публикации: 2020-01-21
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article includes an attempt to analyze how the socio-political division is rooted at the local level of organization of social life. Most of the research is carried out at the national level, making it difficult to grasp the context of local conditions and attitudes and political behaviors.
 
ЛИТЕРАТУРА (40)
1.
Amir N., Bomeya J., Cognitive Biases in Social Anxiety Disorder, [w:] S.G. Hofman, P.M. Dibartolo (eds.), Social Anxiety. Clinical, Developmental and Social Perspectives, Londyn 2010.
 
2.
Bartels L.M., The Study of Electoral Behaviour, [w:] J.E. Leighley (ed.), The Oxford Handbook of American Elections and Political Behaviour, Oxford 2010.
 
3.
Bartkowski J., Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.
 
4.
Bartkowski J., Cześnik M., Kotnarowski M., Determinanty głosowania w wyborach parlamentarnych 2007 roku, „Studia Polityczne 2011, nr 27.
 
5.
Berelson B.R., Lazarsfeld P.L., McPhee W.N., Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign, Chicago 1954.
 
6.
Carsey T.M., Layman G.C., Party Polarization and Party Structuring of Policy Attitudes, “American Journal of Political Science” 2002, Vol. 50, No. 2.
 
7.
Carsey T.M., Layman G.C., Changing Sides or Changing Minds? Party Identification and Policy Preferences in the American Electorate, “American Journal of Political Science” 2006, Vol. 50, No. 2.
 
8.
Campbell A., Converse P.E., Miller W.E., Stokes D.E., The American Voter, Chicago 1976 (1960).
 
9.
Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Sopot 2005.
 
10.
Dalton R.J., Citizen Politics, New York–London 2002.
 
11.
Dalton R.J., Klingemann H.-D., Obywatele a zachowania polityczne, [w:] tychże (red.), Zachowania polityczne tom I, Warszawa 2010.
 
12.
Downs A., An Economic Theory of Democracy, New York 1957.
 
13.
Evans G., Class and Vote: Disrupting the Orthodoxy, [w:] tegoż (red.), The End of Class Politics?, Oxford 1999.
 
14.
Fiorina M., Retrospective Voting in American Elections, New Haven 1981.
 
15.
Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji, Warszawa 2003.
 
16.
Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
17.
Hox J.J., Multilevel Analysis. Techniques and Applications, New York 2010.
 
18.
Hechter M., Principles Of Group Solidarity, Berkeley 1987.
 
19.
Inglehart R., Wartości postmaterialne oraz przejście od wartości związanych z przetrwaniem do wartości związanych z wyrażaniem własnego „ja”, [w:] R. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne tom I, Warszawa 2010.
 
20.
Jackson J.E., Issues, Party Choices, and Presidential Votes, “American Journal of Political Science” 1975, Vol. 19.
 
21.
Jennings M.K., Socjalizacja polityczna, [w:] R. Dalton, H.-D. Klingemann (red.) Zachowania polityczne tom I, Warszawa 2010.
 
22.
Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998, Warszawa 2000.
 
23.
Ladd J.M., Lenz G.S., Reassessing the Role of Anxiety in Vote Choice, “Political Psychology” 2008, Vol. 29, No. 2.
 
24.
Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gaudet H., The people’s choice; how the voter makes up his mind in a presidential campaign, New York 1968.
 
25.
Lipset S.M., Rokkan S., Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments, [w:] tychże (eds.), Party Systems and Voter Alignments, New York 1967.
 
26.
MacKuen, M., Wolak J., Keele L., Marcus G.E., Civic Engagements: Resolute Partisanship or Reflective Deliberation, “American Journal of Political Science” 2010, Vol. 54, No. 2, April 2010.
 
27.
Markowski R., Grzelak P., Przestrzenne modele głosowania: teoria w polskich realiach, „Studia Polityczne” 2011, nr 27.
 
28.
Marsden P.V., Network Data and Measurement, “Annual Review of Sociology” 1990, Vol. 16.
 
29.
Marsden P.V., Recent Developments in Network Measurement, [w:] P.J. Carrington, J. Scott, S. Wasserman (eds.), Models and Methods in Social Network Analysis, New York 2005.
 
30.
Mutz D.C., Psychologia polityczna a wybór, [w:] R. Dalton, H.-D. Klingemann (red.) Zachowania polityczne tom I, Warszawa 2010.
 
31.
Nie N.H., Powell G.B. Jr., Prewitt K., Social Structure and Political Participation: Developmental Relations, “The American Political Science Review” 1969, Vol. 63.
 
32.
Öhman A., Strach i lęk z perspektywy ewolucyjnej, poznawczej i klinicznej, [w:] M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji, Sopot 2005.
 
33.
Przybysz D., Pozycja społeczno-zawodowa a zachowania wyborcze Polaków, [w:] H. Domański (red.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa 2008.
 
34.
Sakson A., Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998.
 
35.
Schumpeter J., Kapitalizm socjalizm demokracja, Warszawa 1995.
 
36.
Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.
 
37.
Sniderman P.M., Levendusky M.S., Instytucjonalna teoria wyborów politycznych, [w:] R. Dalton, H.-D. Klingemann (eds.), Zachowania polityczne tom II, Warszawa 2010.
 
38.
Snijders T.A., Bosker R.J., Multilevel Analysis, London 1999.
 
39.
Taber C.S., Lodge M., Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs, “American Journal of Political Science” 2006, Vol. 50, No. 3.
 
40.
Zarycki T., Kulturowo-polityczne uwarunkowania modernizacji Polski wschodniej i zachodniej, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Historyczno -kulturowe uwarunkowania rozwoju Polski i Ukrainy, Warszawa 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top