PL EN RU
SOCIO-POLITICAL DIVISIONS IN POLAND. A FEW THEORETICAL REMARKS
 
Подробнее
Скрыть детали
1
profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 
 
Дата публикации: 2020-01-21
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The purpose of this article is to review the theoretical approaches related to the socio-political divisions. On the one hand, there is a strong tradition of thinking in those terms of the relationship between society, social environments. On the other hand there are approaches pointing to the growing prosperity of these dependencies. The literature also indicates a more complex relationship between society (electorates) and the party system. The article includes an overview of different approaches in terms of their usefulness for empirical research, including research conducted in Poland.
 
ЛИТЕРАТУРА (24)
1.
Bartolini S., Mair P., Identity, Competition, and Electoral Availability: The Stabilization of European Electorates 1885–1985, Cambridge 1990.
 
2.
Bartkowski J., Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.
 
3.
Byczkowska D., Habitus, [w:] K.T. Konecki, P. Chomczyński, Słownik socjologii jakościowej, Warszawa 2012.
 
4.
Bornschier S., Helbling M., Stabilität und Wandel von Parteiensystemen und die Konfliktlinie zwischen Öffnung und Abgrenzung: der theoretische Ansatz, [w:] H. Kriesi, R. Lachat, P. Selb, S. Bornschier, M. Helbling, Der Aufstieg der SVP. Acht Kantone im Vergleich, Zürich 2005.
 
5.
Campbell A., Converse P.E., Miller W.E., Stokes D.E., The American voter, Nowy Jork 1960.
 
6.
Carsey, T.M., Layman G.C., Changing Sides or Changing Minds? Party Identification and Policy Preferences in the American Electorate, „American Journal of Political Science” 2006, 50 (2).
 
7.
Deegan-Krause K., Nowe wymiary rozłamu politycznego, [w:] R.J. Dalton, H.-D. Klingemann, Zachowania polityczne tom 2, Warszawa 2010.
 
8.
Godlewski T., Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Warszawa 2008.
 
9.
Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
10.
Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001.
 
11.
Hryniewicz J., Regionalne zróżnicowanie ziem polskich w perspektywie europejskiej, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, Warszawa 2008.
 
12.
Kitschelt H., The Formation of Party Systems in East Central Europe, “Politics and Society” 1992, 20(1).
 
13.
Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998, Warszawa 2000.
 
14.
Layman G.C., Thomas M.C., Party Polarization and Party Structuring of Policy Attitudes: A Comparison of Three NES Panel Studies, “Political Behavior” 2002, 24 (3).
 
15.
Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gaudet H. (eds.), The People’s Choice. How the Voter makes up his Mind in a Presidential Campaign, Nowy Jork 1944.
 
16.
Mair P., Orientacje lewicowe i prawicowe, [w:] R.J. Dalton, H.-D. Klingemann, Zachowania polityczne tom 2, Warszawa 2010.
 
17.
Markowski R., Rozłamy socjopolityczne: o zamyśle klasyków, o tym, jak ich rozumiano, poprawiano i testowano, „Studia Polityczne” 2000, nr 10.
 
18.
Martin P., Comparendre les évolutions électrorales. La théorie des réalingnements revisitée, Paryż 2000.
 
19.
Ohr D., Wird das Wählerverhalten zunehmend personalisierter, oder: Ist jede Wahl anders? Kandidatenorientieriungen und Wahlentscheidung in Deutschland von 1961 bis 1998, [w:] M. Klein, W. Jagodzinski et al. (bearb.), 50 Jahre Empirische Wahlforschung in Deutschland: Entwicklung, Befunde, Perspektiven, Daten, Wiesbaden 2000.
 
20.
Powell G.B., Political Cleavage Structure, Cross-Pressure Processes and Partisanship: An Empirical Test of the Theory, “American Journal of Political Science” 1976, 20 (1).
 
21.
Schattschneider E., The Semisovereign People. A Realist’s View of Democracy in America, Londyn 1975.
 
22.
Szelenyi I., Szelenyi S., Circulation or reproduction of elites during the postcommunist transformation of Eastern Europe, “Theory and Society” 1995, Vol. 24.
 
23.
Whitefield S., Political Cleavages and Post-Communist Politics, “Annual Review of Political Science” 2002, Vol. 10.
 
24.
Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top