PL EN RU
Głosowanie przez Internet a demokracja
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Psychologii i Socjologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu głosowania przez Internet na demokrację przedstawicielską. We wstępie dokonano przeglądu występujących w literaturze przedmiotu pojęć związanych z elektronicznym głosowaniem, a także przeprowadzono analizę eksperymentów nad internetowym głosowaniem oraz ocenę ich efektów. Następnie przedstawiono argumenty wykorzystywane przez zwolenników tego sposobu głosowania. W kolejnej części artykułu omówiono bariery rozwoju wyborów z użyciem Internetu na trzech płaszczyznach: technicznej, społecznej i politycznej. Wyróżniono pięć scenariuszy ewolucji głosowania internetowego: elektroniczną demokrację przedstawicielską (e-demokrację przedstawicielską), elektroniczną demokrację bezpośrednią (e-demokrację bezpośrednią), elektroniczną demokrację plebiscytarną (e-demokrację plebiscytarną), elektroniczną apatię (e-apatię) i elektroniczny totalitaryzm (e-totalitaryzm).
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top