PL EN RU
Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego podczas pandemii COVID-19
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule ukazano rolę samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19 oraz minimalizowania jej skutków. Samorząd jako forma zdecentralizowanej administracji publicznej na poziomie lokalnym odpowiada za zabezpieczanie potrzeb społeczności lokalnych. W okresie pandemii COVID-19 działania samorządów skupiły się przede wszystkim na wsparciu: 1. systemu ochrony zdrowia; 2. lokalnych przedsiębiorców; 3. instytucji pomocy społecznej; 4. mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (osób w podeszłym wieku, osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie). Podstawowym problemem, z jakim zmagały się samorządy, była konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na działania pomocowe przy jednoczesnym zmniejszeniu ich źródeł dochodowych (zwłaszcza dochodów własnych). Mimo występujących trudności samorządy odgrywają bardzo ważną rolę w procesie walki ze skutkami pandemii COVID-19.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Balcerek-Kosiarz M., Pandemia a funkcjonowanie jednostek samorządu gminnego zadłużonych w parabankach – przypadek gminy Raciechowice, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4 (18).
 
2.
Bober J., Bereza J., Kubalski G., Moorthi G., Piszczek M., Sołtyk P., Surówka K., Zachariasz I., Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, Warszawa–Kraków 2000.
 
3.
Bojarowicz T., Relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową w warunkach pandemii COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4 (8).
 
4.
Grochowicz M., Salata-Kochanowski P. (red.), Działania miast podczas pandemii, Warszawa 2020.
 
5.
Klimek M., Działania pomocowe jednostek samorządu terytorialnego wobec epidemii, [w:] N. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glac (red.), Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, Kraków 2020.
 
6.
Kostyk-Siekierska K., Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, «Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie» 2021, nr 51 (3).
 
7.
Łubina J., Oddziaływanie pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, «Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu» 2021, nr 4 (9).
 
8.
Staniszewski R., Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4 (18).
 
9.
Swianiewicz P., Łukomska J., Finanse samorządu w dobie pandemii, Warszawa 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top