PL EN RU
Dialektyka imperializmu kapitalistycznego
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tezą artykułu jest dialektyczny charakter imperializmu kapitalistycznego, wyrażający się w sprzecznościach, zmianie i całościowym charakterze tego zjawiska. Jego podmiotami są państwa podtrzymywane i tworzone w ramach kapitalistycznych stosunków społecznych. Dynamika konkurencyjnej akumulacji kapitału przenika rywalizację międzypaństwową w ramach kapitalizmu światowego. Dialektyka imperializmu kapitalistycznego opiera się na dwóch zasadniczych osiach sprzeczności: specyficznej postaci rywalizacji międzypaństwowej oraz rozszczepienia klasowego wewnątrz państw.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2007, t. 1.
 
2.
Bucharin N., Imperializm a gospodarka światowa, Warszawa 1934.
 
3.
Callinicos A., Imperialism and the Global Political Economy, Cambridge–Malden 2009.
 
4.
Cliff T., Państwowy kapitalizm w Rosji. Od Stalina do Gorbaczowa, Warszawa 1991.
 
5.
Day R.B., Gaido D. (red.), Discovering Imperialism. Social Democracy to World War I, Chicago 2012.
 
6.
Hardt M., Negri A., Imperium, Warszawa 2005.
 
7.
Herzen A., My Past and Thoughts, Berkeley, Los Angeles 1982.
 
8.
Hardy J., New division of labour in the global economy, „International Socialist Journal” Winter 2013.
 
9.
Harman Ch., Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, Warszawa 2011.
 
10.
Hudson M., Super Imperialism. The Origins and Fundamentals of US World Dominance, London 2003.
 
11.
Kautsky K., Der Imperialismus, „Die Neue Zeit” rocznik 30, 1914, nr 21, t. 2, http://marxists.org/deutsch/ar....
 
12.
Marks K., Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986.
 
13.
Marks K., Płaca, cena i zysk, https://www.marxists.org/polsk....
 
14.
Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, Warszawa 1953.
 
15.
Marks K., Engels F., Dzieła, t. 23, Warszawa 1968.
 
16.
Marks K., Engels F., Dzieła, t. 25, Warszawa 1983.
 
17.
OECD, Social Expenditure-Aggregated data (1980-2014), https://stats.oecd.org/Index.a....
 
18.
Ohmae K., The End of Nation State: The Rise of National Economies, New York 1995.
 
19.
Panitch L., Gindin S., The Making of Global Capitalism. The Political Economy of American Empire, London–New York 2012.
 
20.
Preobrazhensky E., The Decline of Capitalism, Armonk, New York 1985.
 
21.
Semmel B., Imperialism and Social Reform: English Social–Imperial Thought 1895–1914, Cambridge, Massachusetts 1960.
 
22.
Schumpeter J., Sociology of Imperialism, [w:] Imperialism and Social Classes, New York 1955.
 
23.
Trocki L., Historia rewolucji rosyjskiej, t. 1, Warszawa 1932, http://www.marxists.org/polski....
 
24.
Wood E.M., The Separation of the Economic and the Political in Capitalism, „New Left Review” 1981, nr 1/127.
 
25.
Wehler H.-U., Bismarck und der Imperialismus, Köln–Berlin 1969.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top